• 11 DUB 16
    Zveřejnění Pravidel pro žadatele MAS do Programu rozvoje venkova

    Zveřejnění Pravidel pro žadatele MAS do Programu rozvoje venkova

    Na stránce Výzvy/Výzvy MAS/Program rozvoje venkova byla zveřejněna nová Pravidla pro žadatele, kteří chtějí přes MAS podat žádost o dotaci. Postupně zde budou také zveřejňovány všechny další dokumenty pro žadatele.

    Díky zveřejnění Pravidel jsme také již schopni poskytovat všem žadatelům konzultace k připravovaným projektům.

    Výzva na MAS se předpokládá letos na podzim (říjen-listopad) nebo až na jaře příštího roku, podle toho, kdy bude schválena naše strategie jednotlivými ministerstvy. Sledujte proto naše stránky.