• 09 ÚNO 15
  Workshop k projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí

  Workshop k projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí

  Vzdělávací akce pro starosty má za cíl vysvětlit principy spolupráce obcí v MAS v následujících letech. Objeví se totiž řada novinek, na které je lépe být připraven. S novým rokem 2015 přichází spousta novinek a změn také v oblasti regionálního rozvoje. Právě letos místní akční skupiny, které za sebou mají již několik let úspěšné činnosti, projdou novou certifikací a také hodnocením svých strategií. Jejich kvalita pak určí, jaké penzum prostředků na podporu drobných projektů do svých regionů získají.

  Sdružení místních samospráv ČR spolu se 72 místními akčními skupinami řeší plošný a nadregionální projekt „MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ pro efektivní chod úřadů“ podpořený z OP Lidské zdroje a zaměstnanost, jehož cílem je dále rozvinout koncept místních akčních skupin a zintenzivnit kontakt mezi obcemi ve formě široké spolupráce a partnerství. V tomto duchu se nese také cyklus workshopů, které se konají napříč republikou s cílem posílit informovanost, kompetence a připravenost starostů na počátku nového programovacího období EU, a to se zvláštním zřetelem na oblast spolupráce mezi obcemi.

  Termín setkání na našem území:

   Dne 24. 2. 2015 od 10 hodin

  Místo setkání:

  Turistcentrum Dvorce, Smetanova 284, 793 68 Dvorce u Bruntálu: http://www.tcd.cz/inpage/kontakt/

  Program setkání a oficielní pozvánka: Pozvanka_Scan 17.2. 2015

  Workshopy k otázce MAS v novém programovacím období vrcholí | SMS ČR.