V současnosti nejsou vyhlášeny žádné výzvy MAS Hrubý Jeseník. Probíhá podávání žádosti o realizaci připravené strategie.

Vyhlášení první výzvy v období 2014 – 2020 se předpokládá na přelomu let 2016 a 2017. Reálnost tohoto termínu se bude odvíjet od toho, jak rychle bude probíhat hodnocení podané žádosti na příslušných ministerstvech.

Již nyní však můžete své připravované záměry s námi konzultovat.