• 04 ÚNO 19
  Výzvy v únoru 2019

  Výzvy v únoru 2019

  Ke konci měsíce února budou vyhlášeny výzvy pro následující programy a opatření:

  Program rozvoje venkova: Investice do zem. činností, zpracování zem. produkce – potravinářství a rozvoj nezemědělských činností

  Žadatelé: zemědělci, potravináři, nezemědělští podnikatelé

  Výše dotace: zemědělci 50 – 70%, potravináři 50%, podnikatelé 25 – 45%


  OP Zaměstnanost

  Prorodinná opatření: příměstské tábory, dětské skupiny a kluby, doprovody na kroužky

  Výše dotace: dle žadatele (OSVČ – 85 %, obce: 95 %, neziskovky, příspěvkové organizace: 100%


  OP Životní prostřední: Realizace ÚSES – 80 % (obnova) – 100% (realizace nového ÚSESu)

  Protierozní opatření – vodní a větrná eroze  – 80 %

  Výsadba veřejné zeleně v intravilánu – 60 %

  Žadatelé: Vlastníci  či nájemci ploch, kde dojde k výsadbě

  Výzva bude otevřená zhruba do konce září 2019, aby žadatelé měli dostatečný prostor pro zpracování biologických posudků.

  Doporučujeme sledovat stránky či Facebook.