• 13 ČVN 16
  VÝZVY IROP NA SOCIÁLNÍ BYDLENÍ A IZS

  VÝZVY IROP NA SOCIÁLNÍ BYDLENÍ A IZS

  Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na podporu integrovaného záchranného systému (IZS), jedná se zejména na  výstavby, stavební úpravy, úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky  IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události. Příjem žádostí je umožněn od 1. 7. a končí k 21. 12. 2017.
  Více informací o výzvě http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-36-Stanice-IZS

  Dále je vyhlášena výzva č. 35 Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality. Podpora je zaměřena na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Sociální byt se základním vybavením je určen pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení, a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu.

  Více informací o výzvě k sociálnímu bydlení zde: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-35-Socialni-bydleni-pro-SVL