• 31 KVĚ 18
    Výzva PRV vyhlášena

    Výzva PRV vyhlášena

    Dnes byla vyhlášena výzva Programu rozvoje venkova do tří opatření a to pro zemědělce, zpracovatele zem. produkce a nezemědělské podnikání. Celková alokace je 18 mil. Kč s tím že zemědělci a podnikatelé mají k dispozici po 7 mil. Kč a zpracovatelé zem. produkce 4 mil. Kč. Seminář pro žadatele se uskuteční 12. 6. 2018, pozvánka s přesným místem a časem konání bude brzy zveřejněna.

    Odkaz na výzvu: http://mashj.cz/aktualni-vyzvy-prv/