• 10 ŘÍJ 18
  Výzva MAP: Do „velké“ školy bez obav

  Výzva MAP: Do „velké“ školy bez obav

  V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. vyhlašuje MAS výzvu na spolupráci úplných základních škol a  neúplných ZŠ.

  Cílem je, aby žáci a jejich rodiče získali povědomí o tom, co úplné základní školy v jejich okolí nabízejí a současně se připravili na úskalí, které v sobě tento přechod skrývá.

  Můžou to např. být akce jako: dny otevřených dveří nebo odpoledne praktických činností pro děti 5. tříd (škola nanečisto), dopoledne fyzikálních a chemických pokusů, vlastivědné soutěžení, akce pro veřejnost a řada dalších. Podpořeny nebudou akce sportovní.

  Škola jako pořadatel získá na svůj projektový záměr paušální příspěvek ve výši 5 750 Kč. Na odměnu pro organizátory obdrží částku 4 250 Kč (DPP 25 hod. x 170 Kč/hod.). Podmínkou je oslovení a zapojení alespoň dvou malotřídních škol.

  Podmínky výzvy : Výzva pro úplné ZŠ