• 19 SRP 16
  Výzva IROP na modernizaci učeben a bezbariérové přístupy v ZŠ

  Výzva IROP na modernizaci učeben a bezbariérové přístupy v ZŠ

  Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v oblasti vzdělávání pro základní školy. Na jejich podporu je připraveno 2,16 miliardy korun. Peníze půjdou hlavně na infrastrukturní opatření.  Podpora je zaměřena zejména na stavby a stavební práce spojené s výstavbou a modernizací infrastruktury základních škol – odborných učeben, a to ve vazbě na klíčové kompetence (tj.: cizí jazyky, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi) a také nákup potřebného vybavení s vazbou na klíčové kompetence. Taktéž je možné realizovat projekty na rozšiřování kapacit kmenových učeben. V rámci hlavního zaměření projektu lze jako doplňkovou aktivitu zajistit vnitřní konektivitu školy a připojení k internetu či nakupovat potřebné kompenzační pomůcky. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 1 mil. Kč a maximální výše celkových výdajů na jeden projekt je pak 99 mil. Kč. Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 29. 9. 2016, 14:00 do 14. 2. 2017, 14:00.

  Více informací zde: http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2016/Modernizace-odbornych-uceben-a-bezbarierove-pristupy-V-IROP-je-pro-za

  Text výzvy včetně všech dokumentů je pak zde: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-47-Infrastruktura-zakladnich-skol-SVL

  MAS informuje, že svou výzvu na infrastrukturu v ZŠ plánuje vyhlásit na jaře roku 2017. Obecně by se neměla příliš lišit od té současné. Avšak k vzhledem alokaci, kterou MAS disponuje bude preferovat menší projekty, respektive mohou zde žádat žadatelé i s projekty pod 1 milion Kč.

  Taktéž důrazně upozorňujeme, že všechny projektové záměry předložené v rámci těchto výzev musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání (MAP) a záměry musí být uvedeny v seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP v příslušném plánu.