• 22 ČVN 10

  Výzva č. 02 (2010) — Vybrané projekty

  Ve Výzvě č. 02 – 2010 bylo podáno celkem 5 žádostí o dotace. Výběrová komise, která zasedala dne 7.6.2010 doporučila Výboru MAS všechny předložené projekty k financování. Výbor dne 22.6.2010 schválil seznam doporučených projektů a určil je k předložení na RO SZIF do Opavy.

  Fiche 9   celkové výdaje způsobilé výdaje nezpůsobilé výdaje požadovaná dotace
  Město Bruntál Historickou uličkou památkové zóny 646 948 541 123 105 825 487 010
  Římskokatolická farnost Vrbno pod Pradědem Obnova kostela sv. Archanděla Michaela ve Vrbně pod Pradědem 2 661 660 1 100 000 1 561 660 990 000
  Galerie v kapli Zřízení výstavních prostor v Galerii v kapli v Bruntále 214 988 214 988 0 193 489
  Celkem Fiche 9   3 523 596 1 856 111 1 667 485 1 670 499
  Fiche 8          
  Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Bruntál Obnova skautské klubovny v Bruntále 289 500 289 500 0 260 550
  SK Annaberg Přírodní tělocvična Annaberg 1 114 000 1 114 000 0 1 002 600
  Celkem Fiche 8   1 403 500 1 403 500 0 1 263 150
             
    Celkem 4 927 096 3 259 611 1 667 485 2 933 649

   

  alokace na výzvu 3 284 920
  zbývá 351 271

   

  Z tohoto přehledu vyplývá, že nebyly vyčerpány všechny prostředky určené na tuto výzvu, a proto bude koncem sprna či počátkem září vyhlášena další výzva. Zaměření výzvy bude ještě upřesněno dle zájmu.