Výměna zkušeností mezi pedagogy

Některé školy projevily zájem o prohlubování výměny zkušeností mezi pedagogy v rámci vyučovaných předmětů. Už dnes se neformálně setkávají učitelé fyziky. Může se jednat o neformální setkávání za účelem výměny zkušeností, nových poznatků, tvorby vlastních pomůcek, hospitace ve třídách, výměnné stáže atd. Výměna zkušeností už bude probíhat během aktivit Spolupráce ZŠ/MŠ. V této aktivitě by mělo dojít k prohloubení této výměny v rámci jednotlivých předmětů.

Tuto aktivitu budeme dělit na aktivity na rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj matematické gramotnosti a celkově podpoře přírodovědného vzdělávání.

Harmonogram:

V počáteční fázi projektu 6 – 12/2018 dojde k identifikaci pedagogů a náplni jednotlivých setkání a vytvoření trvalé platformy pro setkávání pedagogů. Následně dle zájmu, by měly vzniknout 3 platformy dle území, každá z platforem by měla řešit setkávání min. jednou za rok.

Garanti:

2x Koordinátor aktivit – člen PS pro čtenářskou a mat. gramotnost – 42,5 hodin  x 4 roky,

Realizace aktivit 2x : 80 hodin x 4 roky,


Proběhlé aktivity: