• 24 ČVN 16
    Vyhlášena výzva na šablony pro MŠ a ZŠ

    Vyhlášena výzva na šablony pro MŠ a ZŠ

    MŠMT vyhlásilo Výzvu č. 02_16_022 a č. 02_16_023 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I., MŠMT ČR

    Veškeré potřebné dokumenty jsou zde:

    http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu

    Úkolem MAS pro nadcházející období jsou

    • metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon,
    • školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ,
    • konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání veřejných zakázek, povinné publicitě,
    • metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů,
    • metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu,
    • metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu.