Veletrh volného času

Na území MAS je několik spolků či sdružení, které nabízejí dětem možnost trávení volného času. V malých obcích jsou to především oddíly SDH či místní spolky, v městech je to SVČ, skautské oddíly či jiná sdružení. Účelem podpory této aktivity je jednak prezentace všech sdružení v území za účelem jejich zviditelnění. To by mohlo být jednak formou propagačních letáků, www stránek, ale zejména pak např. celodenní akcí, kde by se jednotlivá sdružení zviditelnila. Spolupracujícími partnery v této aktivitě by byly školy a obce, které veskrze úzce spolupracují a podporují akce místních spolků a sdružení. Celkově je očekáváno pořádání 3 větších akcí na podporu trávení volného času dětí a mládeže

Harmonogram:

První rok realizace projektu bude probíhat příprava samotného veletrhu, čilá komunikace s partnery. Následně pak proběhnou min. 3 akce na podporu zájmového a neformálního vzdělávání.

Garanti:

Mgr. Jana Franková ,  Koordinátor 42,75 hodin ročně po dobu 4 let


Proběhlé akce: Veletrh volnočasových aktivit – 8. 9. 2018 – SVČ Bruntál