• 19 BŘE 14

  Valná hromada NS MAS 2014

  Memorandum o spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou, výroční zpráva o hospodaření v roce 2013, schválení nových stanov nebo informace o činnosti Evropské asociace LEADER byly na programu valné hromady Národní sítě Místních akčních skupin ČR (NS MAS), která se uskutečnila 13. března v Týnci nad Sázavou. Jednání se zúčastnil ministr zemědělství Marian Jurečka, který ocenil význam místních akčních skupin pro rozvoj venkovského prostoru.

  Valná hromada NS MAS schválila hospodaření a účetní závěrku NS MAS za rok 2013. Rozpočet navržený pro letošní rok zahrnuje také projekty zaměřené na implementaci komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) na území ČR a takzvanou územní dimenzi, která je novou definicí programového období 2014-2020. Projekty byly podpořeny ministerstvem pro místní rozvoj a Operačním programem Technická pomoc (OPTP).

  Hosté a členové byli také seznámeni s činností Evropské asociace LEADER pro rozvoj venkova (ELARD), jejíž vedení a směřování bylo pro období 2014-2015 svěřeno NS MAS ČR v čele se zvoleným prezidentem Radimem Sršněm, který zastával v roce 2013 post viceprezidenta.

  Hostem valné hromady byl rektor České zemědělské univerzity Jiří Balík, který při této příležitosti podepsal společně s předsedou NS MAS Františkem Winterem Memorandum o spolupráci. Obě strany se zavázaly spolupracovat v oblastech vzdělávacích a odborných, konzultačních a poradenských, analytických a strategických, vědeckovýzkumných, transferu technologií a marketingu a propagace.

  Dalšími hosty jednání byla náměstkyně ministra zemědělství pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU Jaroslava Beneš Špalková, vrchní ředitel Sekce rozvoje venkova Pavel Sekáč, 1. náměstek ředitele SZIF Miloš Jirovský, předseda Spolku pro obnovu venkova Eduard Kavala a 1. místopředseda Sdružení místních samospráv Radim Sršeň.