• 26 KVĚ 17
    Valná hromada MAS Hrubý Jeseník

    Valná hromada MAS Hrubý Jeseník

    Valná hromada spolku Místní akční skupina Hrubý Jeseník se uskuteční ve středu 14. června ve velké zasedací síní Městského úřadu v Bruntále. Prezentace začne ve 13:30 hodin tak, aby začátek, případně náhradní valná hromada,  byl do 14:15 hodin. Samotné jednání by podle předpokladu mělo skončit do 16:15 hodin. Členové, kteří se nebudou moci účastnit valné hromady, mají možnost nechat se zastupovat jinou osobou.

    Veškeré podklady byly zaslány členům e-mailem.