Výzva č. 2/2018 – VYHLÁŠENA OD 31. 5. – 4. 7. 2018

Seznam přijatých projektů v rámci 2. výzvy PRV

Seznam přijatých žádostí PRV

1.Výzva MAS Hrubý Jeseník: Výzva MAS
2. Fiche –
a. F1 Zemědělské podniky zde
b. F2  Rozvoj místní produkce zde
c. F5 Nezemědělské činnosti zde
3. Pravidla pro žadatele Operace 19.2.1 (příloha výzvy) zde
4. Způsob hodnocení a výběru projektů – Interní postupy realizace SCLLD MAS Hrubý Jeseník v OP PRV v období 2014—2020 (příloha výzvy) zde
5. Doklad o souladu se Strategií komunitně vedeného rozvoje MAS Hrubý Jeseník pro období 2014—2020 – příloha platná pro Fiche č. 1, 2, 5 zde
6. Programový rámec Programu rozvoje venkova (SCLLD MAS Hrubý Jeseník) – přehled Fiche 1, 2, 5: zde
7 .Pravidla pro publicitu PRV 2014—2020: zde
8. Příručka pro zadání Veřejných Zakázek:  zde