Průběh hodnocení a výsledky jednotlivých kroků hodnocení ve výzvách MAS Hrubý Jeseník v rámci OP Zaměstnanost

Výzva MAS Hrubý Jeseník, Zvýšení zaměstnatelnosti osob I. :

Opětovné věcné hodnocení ze dne 11. 1. 2018

Souhrnná listina věcného hodnocení Zvýšení zaměstnatelnosti osob I.

Prezenční listina výběrová komise MAS

Hodnocení Rozjeď byznys v Bruntále

Hodnocení Nový začátek