Výzva: Rozvoj sociálních služeb v území I.

Datum vyhlášení: 17. 9.  2018, 4:00

Datum ukončení příjmů žádostí: 6. 1. 2019, 23:59

Text výzvy: Výzva MAS Hrubý Jeseník,z.s – Rozvoj sociálních služeb v území I.

Přílohy výzvy:  Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Informace o způsobu a hodnocení projektů

Příloha č. 3 Údaje o sociální službě

Příloha č. 4 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ -Vyrovnávací platba

Příloha č. 5 Pomůcka pro vyplnění – Údaje o sociální službě

Příloha č. 6 Přehled čerpání vyrovnávací platby (skutečnost)

Příloha č. 7 Etický kodex

Příloha č. 8 Stanovy MAS Hrubý Jeseník

Příloha č. 9 Jednací řád MAS Hrubý Jeseník

Zápis a prezenční listina z jednání Výběrové komise MAS zde dne: 7. 2. 2019

Prezenční listina výběrový orgán

zápis z jednání opraven

Zápis a prezenční listina z jednání Výboru MAS zde dne: 19. 3. 2019

Prezenční listina

Příloha č. 5 – přehled projektů, podpisy členů Výboru


Přehled předložených a schválených projektů dle jednotlivých výzev:

Výzva Prorodinná opatření IV.

Datum vyhlášení: 25. 6.  2018, 4:00

Datum ukončení příjmů žádostí: 26. 7. 2018, 12:00

Upozornění: výzva podporuje jen aktivity: příměstské tábory a případnou dopravu na ně.

Text výzvy: Výzva Prorodinná opatření IV.

Přílohy výzvy:

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Informace o způsobu a hodnocení projektů

Prezentace:

Prezentace ze semináře pro žadatele Prorodinná opatření

Pomůcka k identifikaci přímých a nepřímých nákladů (verze 2) (1)

Obvyklé ceny a mzdy platy (1)

Seminář pro žadatele dne 12.7. 2018 : Pozvánka – Prorodinná opatření IV.

Předložené projekty: Letní příměstské tábory ve Vrbně pod Pradědem 2018-2020

Žadatel: Město Vrbno pod Pradědem

Stav: Žádost splnila kritéria věcného hodnocení

Věcné hodnocení žádosti: Podklady z věcného hodnocení

Výběr projektů výborem MAS: Zápis z jednání rozhodovacího orgánu

Prezenční listina k výzvě


Výzva Rozvoj sociálního podnikání I.

Datum vyhlášení: 26. 3. 2018, 4:00

Datum ukončení příjmů žádostí: 26. 6. 2018, 12:00

Text výzvy: Výzva Sociální podnikání – textová část

Přílohy výzvy:

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 3 Podnikatelský plán

Přiloha č. 4 Finanční plán

Příloha č. 5 Etický kodex

Příloha č. 6 Sada indikátorů ISP

Příloha č. 7 Sada indikátorů ESP

Příloha č. 8 Stanovy MAS Hrubý Jeseník

Příloha č. 9 Jednací řád MAS Hrubý Jeseník

Pozvánka na seminář pro žadatele: Pozvánka – rozvoj sociálního podnikání 2018

Předložené projekty: Zpracování lisovaných výrobků

Žadatel: DEMOPANELY s.r.o.

Stav: Žádost splnila kritéria věcného hodnocení s podmínkou krácení rozpočtu

Věcné hodnocení žádosti: Podklady k věcnému hodnocení

Výběr projektů výborem MAS: Zápis z jednání rozhodovací orgánu MAS

Prezenční listina k jednání rozhodovacího orgánu

Opravená prezenční listina:  Výběrová komise

Opravená prezenční listina: Výbor


Prezentace k sociálnímu podnikání:

Zákon o sociálním podnikaní

Podpora environmentálních sociálních podniků z OPZ

Sociální podnikání integrační sociální podnik

Podmínky pro rozvoj sociální ekonomiky v ČR

Podané ruce

Možnosti využití zákona o veřejných zakázkách při podpoře sociálního

Enviromentální sociální podniky 2016

Sdružení Neratov

Podpora sociálního podnikání z IROP

Sociální zemědělství

Další pomůcky:

Pomůcka k identifikaci přímých a nepřímých nákladů (verze 2) (1)

Obvyklé ceny a mzdy platy (1)

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (verze 5) (2)

 

Výzva: Zvýšení zaměstnatelnosti osob I.

Datum ukončení příjmů žádostí: 12. 6. 2017

Předložené projekty:

Rozjeď byznys v Bruntále – žadatel: Město Bruntál,

Stav:  závěrečné ověření výzvy ŘO OPZ

Nový začátek – zvýšení zaměstnatelnosti osob v MAS Hrubý Jeseník – žadatel: EDVIA, zapsaný ústav lidských zdrojů

Stav: projekt nevybrán MAS, v zásobníku projektů

Výzva: Prorodinná opatření I.

Datum ukončení příjmů žádostí: 12. 6. 2017

Předložené projekty:

Příměstské tábory Bruntál  – žadatel Středisko volného času Bruntál,

Stav: Žádost nesplnila podmínky věcného hodnocení

Letní příměstské tábory ve Vrbně pod Pradědem – žadatel Město Vrbno pod Pradědem

Stav: Žádost nesplnila podmínky věcného hodnocení

Výzva: Prorodinná opatření II. 

Datum ukončení příjmů žádostí: 14. 1. 2018

Předložené projekty:

Příměstské tábory v Bruntále  – žadatel Středisko volného času Bruntál,

Stav: Před vydáním právního aktu ze strany ŘO OPZ

Letní příměstské tábory ve Vrbně pod Pradědem – žadatel Město Vrbno pod Pradědem

Stav: Žádost nesplnila podmínky věcného hodnocení


 

Průběh hodnocení a výsledky jednotlivých kroků hodnocení ve výzvách MAS Hrubý Jeseník v rámci OP Zaměstnanost

Výzva MAS Hrubý Jeseník, Prorodinná opatření II.

Věcné hodnocení: 15. 2. 2018

Souhrnná listina věcného hodnocení

Prorodinná opatření II.

Hodnocení Příměstské tábory v Bruntále

Hodnocení Příměstské tábory ve Vrbně pod Pradědem

Výzva MAS Hrubý Jeseník, Zvýšení zaměstnatelnosti osob I. :

Opětovné věcné hodnocení ze dne 11. 1. 2018

Souhrnná listina věcného hodnocení Zvýšení zaměstnatelnosti osob I.

Prezenční listina výběrová komise MAS

Hodnocení Rozjeď byznys v Bruntále

Hodnocení Nový začátek


Zápisy z výběru projektů Výborem dne 1. 3. 2018

Prezenční listina

Zápis z jednání rozhodovacího orgánu 1.3.2018


Zápisy z výběrů projektů Výborem dne 23. 3. 2018

Zápis z jednání rozhodovacího orgánu 23. 3. 2018

Prezenční listina