Přehled předložených a schválených projektů dle jednotlivých výzev:

Výzva: Zvýšení zaměstnatelnosti osob I.

Datum ukončení příjmů žádostí: 12. 6. 2017

Předložené projekty:

Rozjeď byznys v Bruntále – žadatel: Město Bruntál,

Stav:  závěrečné ověření výzvy ŘO OPZ

Nový začátek – zvýšení zaměstnatelnosti osob v MAS Hrubý Jeseník – žadatel: EDVIA, zapsaný ústav lidských zdrojů

Stav: projekt nevybrán MAS, v zásobníku projektů

Výzva: Prorodinná opatření I.

Datum ukončení příjmů žádostí: 12. 6. 2017

Předložené projekty:

Příměstské tábory Bruntál  – žadatel Středisko volného času Bruntál,

Stav: Žádost nesplnila podmínky věcného hodnocení

Letní příměstské tábory ve Vrbně pod Pradědem – žadatel Město Vrbno pod Pradědem

Stav: Žádost nesplnila podmínky věcného hodnocení

Výzva: Prorodinná opatření II. 

Datum ukončení příjmů žádostí: 14. 1. 2018

Předložené projekty:

Příměstské tábory v Bruntále  – žadatel Středisko volného času Bruntál,

Stav: Před vydáním právního aktu ze strany ŘO OPZ

Letní příměstské tábory ve Vrbně pod Pradědem – žadatel Město Vrbno pod Pradědem

Stav: Žádost nesplnila podmínky věcného hodnocení


 

Průběh hodnocení a výsledky jednotlivých kroků hodnocení ve výzvách MAS Hrubý Jeseník v rámci OP Zaměstnanost

Výzva MAS Hrubý Jeseník, Prorodinná opatření II.

Věcné hodnocení: 15. 2. 2018

Souhrnná listina věcného hodnocení

Prorodinná opatření II.

Hodnocení Příměstské tábory v Bruntále

Hodnocení Příměstské tábory ve Vrbně pod Pradědem

Výzva MAS Hrubý Jeseník, Zvýšení zaměstnatelnosti osob I. :

Opětovné věcné hodnocení ze dne 11. 1. 2018

Souhrnná listina věcného hodnocení Zvýšení zaměstnatelnosti osob I.

Prezenční listina výběrová komise MAS

Hodnocení Rozjeď byznys v Bruntále

Hodnocení Nový začátek


Zápisy z výběru projektů Výborem dne 1. 3. 2018

Prezenční listina

Zápis z jednání rozhodovacího orgánu 1.3.2018


Zápisy z výběrů projektů Výborem dne 23. 3. 2018

Zápis z jednání rozhodovacího orgánu 23. 3. 2018

Prezenční listina