1. výzva MAS Hrubý Jeseník-IROP-Zatraktivnění kulturního dědictví v regionu

Datum vyhlášení: 18. 12. 2017

Datum ukončení příjmů žádostí: 31. 3. 2018

Text výzvy Zatraktivnění kulturního dědictví

Příloha č. 1 – Kritéria formálního hodnocení

Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení

Interní postupy IROP MAS Hrubý Jeseník, z.s.

 

Veškeré dokumenty včetně obecných a specifických pravidel naleznete zde: Výzva č. 55 Kulturní dědictví – integrované projekty CLLD

Seminář k jednotlivým opatřením: Seminář k opatření 4.1


Byly přijaty projekty:

Projekt: Revitalizace kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie ve
Starém Městě u Bruntálu

Žadatel: Římskokatolická farnost Bruntál

Projekt: Revitalizace areálu kolem kostela ve Starém Městě

Žadatel: Obec Staré Město

Stav hodnocených žádostí: projekty splnily kritéria věcného hodnocení a jsou předloženy CRR k závěrečnému ověření způsobilosti výzvy

Zápis z jednání výběrové komise: zápis Výběrové komise dne 9. 10. 2018