Výzva MAS – IROP – Zatraktivnění kulturního dědictví v regionu byla ukončena 31. 3. 2018. Byly přijaty dvě žádosti, nyní probíhá hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti.