Přehled hodnocení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje řídícími orgány daných operačních programů

Žádost podána: 22. 2. 2016

Žádost splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti: 25. 5. 2016

Strategie vrácena k doplnění po 1. kole věcného hodnocení: 13. 7. 2016

Strategie opět podána po vypořádání připomínek: 22. 8. 2016

Žádost splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti: 13. 9. 2016

Strategie vrácena k doplnění po 2. kole věcného hodnocení: 7. 11. 2016

Žádost splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti: 13. 12. 2016

Žádost splnila podmínky věcného hodnocení: 30. 1. 2017

Strategie po splnění podmínek věcného hodnocení: CLLD_MAS_Hruby_Jesenik_vecne _hodnoceni_3. kolo

Přílohy dle MPIN (finanční plán a indikátory) : Přílohy MPIN

Přílohy Strategie CLLD: Prilohy strategie

Akceptační dopisy jednotlivých řídících orgánů:

MZE Hrubý Jeseník (akceptační dopis z Ministerstva zemědělství ČR)

MPSV Hrubý Jeseník (akceptační dopis Ministerstva práce a sociálních věcí ČR)

IROP MMR akceptační dopis (akceptační dopis Ministerstva pro místní rozvoje ČR)