• 15 ZÁŘ 17
    Stav hodnocení projektů ve výzvách OP Zaměstnanost

    Stav hodnocení projektů ve výzvách OP Zaměstnanost

    Dne 14. 9. 2017 se uskutečnilo jednání Výboru MAS Hrubý Jeseník, kde tento rozhodovací orgán hlasoval o podpoře projektů vybraných Výběrovou komisí MAS Hrubý Jeseník. Z důvodů alokace 8 000 000,- Kč a překročení rozpočtu v součtu obou předložených projektů, byl vybrán k financování projekt s nejvyšším počtem bodů, druhý projekt, je v zásobníku projektů. Nevybraní žadatelé mají možnost podat žádost o přezkum hodnocení do 15 kalendářních dnů od odeslání depeše. Po ukončení této lhůty, jsou projekty zaslány k závěrečnému ověření způsobilosti na MPSV, které vydává právní akt.

    Veškeré informace včetně zápisu jsou uvedeny: zde