• 27 ÚNO 15
  Starostové na Bruntálsku chtějí prosazovat zájmy obcí společně

  Starostové na Bruntálsku chtějí prosazovat zájmy obcí společně

  Starostky a starostové měst a obcí na Bruntálsku se sešli, aby diskutovali o vzájemné spolupráci na rozvoji regionu. Setkání v Turistcentru ve Dvorcích uspořádala Místní akční skupina (MAS) Hrubý Jeseník spolu s Městem Bruntál v rámci projektu Sdružení místních samospráv „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. 

  Za účasti představitelů Města Bruntál Ing. Petra Ryse, MBA, Vladimíra Jedličky a Ing. Libora Unverdorbena, manažerů MAS Hrubý Jeseník a starostů a starostek jednotlivých obcí, představil projekt Sdružení místních samospráv Oldřich Usvald, regionální koordinátor projektu. Projekt je zaměřen na zlepšení chodu úřadů malých obcí prostřednictvím místních akčních skupin a spolupráci obcí.

  Podle O. Usvalda je nutné společnými silami podporovat venkov, protože ten nemá politické zastání. V novém plánovacím období bude z Programu rozvoje venkova podporována jen zemědělská a lesnická činnost, obce tak nebudou mít dostatek prostředků na obnovu občanské vybavenosti a infrastruktury ani na rozvoj cestovního ruchu.

  Následná diskuse mezi starostkami a starosty probíhala nad možnou formou vzájemné spolupráce a nad jednotlivými tématy. Mezi možnými formami spolupráce je vytvoření sdružení všech obcí na Bruntálsku. Hlavním důvodem vytvoření tohoto svazku je spolupráce zapojených obcí a prosazování zájmů regionu Bruntálska na místní, krajské i národní úrovni. Předmětem činnosti tohoto sdružení bude konkrétní spolupráce na rozvojových záměrech v území včetně možnosti čerpání dotačních zdrojů a prosazování zájmů regionu.

  Starosta Města Bruntál Ing. Petr Rys, MBA navíc bude prosazovat zájmy regionu v tzv. Regionální stálé konferenci (RSK), jejímž je členem, která bude doporučovat zacílení dotačních výzev v kraji. Vyzval proto i ostatní starosty, aby se zapojovali do pracovních skupin, které budou při RSK fungovat.

  Obdobnou spolupráci jako mezi starosty, je třeba rozvíjet i mezi ostatními subjekty v území: neziskovými organizacemi, zemědělci, školami a podnikateli. I zde mohou starostové a starostky spolu s MAS Hrubý Jeseník sehrát důležitou roli. Dohoda nad společnými zájmy a společná příprava rozvojových projektů pak může přinést výsledky celému území.

  Dvorce 002Dvorce 014

  Dvorce 004Dvorce 003

  Dvorce 009

  Dvorce 014

  Dvorce 015