Spolupráce ZŠ a zaměstnavatelů v regionu

Aktivita by se zaměřovala především na žáky druhého stupně ZŠ, kteří se rozhodují o svém dalším studiu, především na SŠ či SOŠ. Ke správnému výběru střední školy a budoucího povolání, by přispěla i spolupráce s místními zaměstnavateli, kteří se neustále potýkají s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců na nejrůznějších úrovních. Praktická ukázka pracovních pozic a provázanost s odbornou přípravou na SŠ, by vedla k lepší orientaci žáků na trhu práce. Příležitostí by bylo vyhledáváním vhodných potenciálních absolventů, s kterými by zaměstnavatelé navazovali úzké pracovní zkušenosti již během odborných praxí na SŠ.  V současnosti tyto aktivity rozvíjí město Bruntál, kde dochází k setkávání, výchovní poradci navštěvují provozy atd. Cílem není jen pořádat exkurze ve velkých provozech, ale přiblížit žákům práce i v jiných odvětvích, jako je např. zemědělství, lesnictví apod. Taktéž v blízkém Krnově je každoročně pořádán veletrh pracovních příležitostí, kde se prezentují SŠ a VOŠ, a to nejen z okresu Bruntál, ale ze širšího okolí. Organizátorem je pak Úřad práce.

V menší míře chceme zapojit i I. stupně a příležitostně MŠ. Nebude se jednat o přímou spolupráci se zaměstnavateli, ale seznámení s některými povoláními např. zemědělství, lesnictví, sklářství, kovářství atd. Cíleně budou vybírány takové obory, které mají v regionu jistou tradici

Hlavním cílem je vytvořit objektivní a nezkreslenou představu žáků o trhu práce a zlepšit jejich budoucí postavení na lokálním trhu práce.

Harmonogram:

V období od 6 – 12/2018 proběhnou přípravné práce, oslovování zaměstnavatelů a dalších partnerů. Následně od 1/2019  by měli probíhat jednotlivé aktivity, kde by měly být zapojeny všechny ZŠ (v případě zájmu i některé MŠ). Mezi realizované aktivity budou spadat exkurze v provozech jak se žáky, tak jen s pedagogy – výchovnými poradci, diskuze se zaměstnavateli, pracovníky ÚP, SŠ a dalšími odborníky a případné další aktivity směřující ke zlepšení výběru vhodného oboru na SŠ s přímou vazbou na budoucí povolání. Každá škola, by se měla zapojit min. 2 x během projektu.

Garant:

Koordinátor aktivit – člen PS Regionální identita: 42,75 hodin


Realizované aktivity: