• 25 LED 18
  Současný stav výzev MAS

  Současný stav výzev MAS

  S ohledem na množící se dotazy týkající se spuštění dávno avizovaných výzev uvádíme současný stav. S ohledem na neuspokojivou personální kapacitu MAS, dochází ke zpoždění vyhlášení výzev oproti původnímu stavu, čímž se všem potenciálním žadatelům omlouváme.

  Výzvy IROP: Připraveny jsou výzvy na sociální podnikání, infrastrukturu ZŠ, připravuje se výzva pro hasičské jednotky. Aby byly některé výzvy vyhlášeny, je potřeba změny strategie, z které výzvy vycházejí, změnu v těchto dnech připravujeme k odeslání na Ministerstvo pro místní rozvoj, zde ovšem nelze říci, jak dlouho bude probíhat proces hodnocení.

  Výzvy PRV: Výzva se neustále připravuje, není schválena SZIFem, dochází k připomínkování jednotlivých Fichí.

  Výzvy OPZ: V současnosti dojde k věcnému hodnocení projektu z výzvy Prorodinná opatření II . , taktéž bude nejspíše otevřena ještě jedna stejně zaměřena výzva a jedna další buď na podporu sociálních služeb nebo sociálního podnikání.

  Výzvy OPŽP: Obcím byl rozeslán průzkumný dotazník se zájmem o OP Životní prostředí, z 28 obcí se vrátil jeden dotazník. Bude uváženo v jakých opatřeních a v jakém rozsahu bude tato výzva otevřena.