• 16 ÚNO 17
  SEMINÁŘE NA PODPORU ZAHÁJENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI

  SEMINÁŘE NA PODPORU ZAHÁJENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI

  V rámci projektu Programu rozvoje venkova (PRV) 16/002/01110/120/000061 je připraveno 10 seminářů po celé České republice pod vedením lektorů, kteří se osobně podíleli na tvorbě Pravidel poskytnutí dotace předešlého i následujícího kola pro dotační program Zahájení činnosti mladého
  zemědělce (ZČMZ).

  Vždy od 10:00 do 14:00 se budete moci seznámit s aktuálním zněním podmínek pro získání dotace ZČMZ, prodiskutovat přímo Váš podnikatelský záměr nebo načerpat inspiraci pro Vaše hospodaření.
  Cílovou skupinou beneficientů jsou především zemědělští podnikatelé, jejich zaměstnanci a spolupracující osoby, výrobci krmiv nebo potravin, či vlastníci zemědělské a lesní půdy nebo jejich zaměstnanci.Účastnický poplatek je 300,- Kč/osoba (200 Kč/osoba pro členy SMA
  ČR nebo MAS). Poplatek se bude hradit v hotovosti na místě. Kapacita kurzu je 20 osob. Pro všechny přítomné je zajištěno občerstvení.

  Seznam i možnost přihlášení je uvedena v následujícím odkaze:

  http://nsmascr.cz/content/uploads/2017/02/Pozv%C3%A1nka_Z%C4%8CMZ_proMAS.pdf

  Zároveň byla vyhlášena Výzva PRV na podporu tzv. Demonstračních farem. Bližší informace v příloze.

  http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/vyzva-k-podavani-projektu-na-cinnost-1.html