• 28 LED 16
  SEMINÁŘ OPŽP 2014-2020

  SEMINÁŘ OPŽP 2014-2020

  KDE: Harmony Club Hotel, 28. října 170, Ostrava – Mariánské Hory

  KDY: 10. března 2016

  Seminář je určený pro zájemce o dotace z OPŽP 2014-2020, kterým představí všechny prioritní osy. Přednášet budou erudovaní zástupci Státního fondu životního prostředí ČR a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Účastníci se seznámí s harmonogramem výzev, příklady z praxe, veřejnými zakázkami, ekonomickou částí administrace, nejčastějšími dotazy, které jsou pokládány, a prostor bude i pro dotazy.

  Vstup na seminář je zdarma.

  Pro registraci je nutné se přihlásit na www.unni-konference.cz .
  (Registrovaným účastníkům budou prezentace zaslány dva dny předem na mailovou adresu uvedenou v přihlášce.)

  Již nyní můžete zasílat své dotazy, které si přejete, aby byly v rámci semináře zodpovězeny. Pro tento účel byla zřízena speciální e-mailová adresa:opzp.seminare@sfzp.cz

  Program

  8:30 – 9:00 Registrace účastníků
  9:00 – 10:00 Příjem žádostí a formální kontrola, nejčastější chyby
  10:00 – 10:50 Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a provozovánívodohospodářské infrastruktury, příloha č. 6
  10:50 – 11:30 Prioritní osa 1: Snižování rizika povodní
  11:30 – 11:45 Přestávka
  11:45 – 12:25 Prioritní osa 3: Odpadové a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
  12:25 – 13:00 Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech a Prioritní osa 5: Energetické úspory

  Pozvánka (pdf)

  ČÍST VŠE