• 24 BŘE 16
  Seminář: Ochrana půdy, pozemkové úpravy, finanční nástroje

  Seminář: Ochrana půdy, pozemkové úpravy, finanční nástroje

  POZVÁNKA na seminář „Ochrana půdy, pozemkové úpravy, finanční nástroje“ pořádaný 1. místopředsedou Senátu Parlamentu ČR panem Přemyslem Sobotkou ve spolupráci se Stálou komisí Senátu pro rozvoj venkova, Spolkem pro obnovu venkova ČR a Státním pozemkovým úřadem.

  Seminář se uskuteční v úterý 5. dubna 2016 od 9:00 v Jednacím sále Senátu (příchod přes recepci A od 8:30 hodin, pro vstup je nutný občanský průkaz).

  Seminář moderuje Ing. Veronika Vrecionová – místopředsedkyně komise

  Program:

  9:00 – 9:15 Úvodní slovo MUDr. Přemysl Sobotka – 1. místopředseda Senátu PČR Mgr. Eduard Kavala – předseda SPOV ČR Ing. Svatava Maradová, MBA – ústřední ředitelka SPÚ

  9:15 – 10:00 1. blok: Statistika, analýza, výhledové koncepce – realizace pozemkových úprav Ing. Svatava Maradová, MBA – stávající stav pozemkových úprav, výhledy, zdroje financování, ukázky realizací Ing. František Pavlík, Ph.D. – činnost SPÚ v ochraně půdy

  10:00 – 10:50 2. blok – Finanční nástroje pro ochranu půdy a pozemkové úpravy Ing. Pavel Sekáč (MZe) – nástroje dotační politiky ministerstva zemědělství k ochraně půdy v ČR a jejich aplikace v zemědělské praxi Ing. Jiří Klápště (MŽP) – nástroje dotační politiky ministerstva životního prostředí k ochraně půdy v ČR a jejich aplikace v praxi

  Přestávka

  11:10 – 13:00 3. blok – Ochrana půdy v praxi Ing. Jiří Hladík, Ph.D. (VÚMOP) – aktuální ohrožení pozemků v ČR vodní a větrnou erozí, potenciál akumulace vody v zemědělské půdě, půdo ochranná opatření ke zvýšení kvality půdy RNDr. Petr Kubala (SVH) – ochrana půdy v ochranných pásmech vod, záplavové zóny, cíle plánů dílčích Povodí, územní plánování v povodňových oblastech Ing. Josef Stehlík (ASZ) – ochrana půdy jako přirozený zájem zemědělců hospodařících v režimu rodinných farem Petr Havel – co lze skutečně udělat pro účelnou ochranu zemědělské půdy a jak vypadá praktická realita, mýty spojené s ochranou půdy, role vodních ploch v krajině

  Prosíme o potvrzení účasti na e-mailovou adresu: SPOV.svobodova@seznam.cz