• 28 LED 16
  Seminář komunitní centra jako příležitost pro obce

  Seminář komunitní centra jako příležitost pro obce

  Agentura pro sociální začleňování a NS MAS Vás srdečně zvou na odborný seminář o možnostech podpory rozvoje komunitních center a komunitní sociální práce v CLLD v rámci IROP a OP Z. 

  Na semináři vystoupí zástupci IROP a OPZ, kde představí koncept komunitní sociální práce a komunitních center, jak budou podporované v připravovaných výzvách a odpoví na Vaše dotazy. Dále v rámci programu vystoupí zástupci Agentury pro sociální začleňování s praktickými příklady komunitní sociální práce.

  Seminář se uskuteční ve STŘEDU 24. ÚNORA ve Starém tiskovém sále na Úřadu vlády (Nábřeží Edvarda Beneše 4) od 9.30 do 15.00. 

  V případě dotazů či námětů, pište na email: cap.petr@vlada.cz, telefon: 727 850 223