• 27 LED 16
  SEMINÁŘ K 20. VÝZVĚ „NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA“ IROP

  SEMINÁŘ K 20. VÝZVĚ „NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA“ IROP

  Seminář pro žadatele k 20. výzvě „Nízkoemisní a bezemisní vozidla“ IROP se uskuteční v Praze dne 4. února 2016.
  Řídicí orgán IROP spolu s Centrem pro regionální rozvoj České republiky Vás tímto zvou na semináře pro žadatele k 20. výzvě „Nízkoemisní a bezemisní vozidla“ IROP, kde budete detailněji seznámeni s podporovanými aktivitami, postupy při podání žádosti o podporu, systémem hodnocení projektů, dalšími plánovanými výzvami v oblasti Doprava apod. Více informací, program a přihlašovací formulář na seminář v Praze naleznete zde.

  Na seminář navazují krajské semináře z cyklu „Dotace nejen pro obce“ k aktuálním výzvám IROP, které pořádá Centrum pro regionální rozvoj České republiky ve spolupráci s Eurocentry. Semináře jsou organizovány pro více výzev najednou.

  datum konání město místo pro žadatele z kraje
  15.2.2016 Ostrava Krajský úřad Moravskoslezského kraje – místnost F502, ul. 27. října 117 Moravskoslezský
  22.2.2016 Plzeň Krajský úřad Plzeňského kraje – Zastupitelský sál, Škroupova 18 Plzeňský
  23.2.2016 České Budějovice Krajský úřad Jihočeského kraje – Zastupitelský sál, U Zimního stadionu 1952/2 Jihočeský
  23.2.2016 Jihlava Krajský úřad kraje Vysočina – místnost B 3.15, Žižkova 1882/57 Vysočina
  25.2.2016 Brno Administrativní a školicí centrum Cejl: Cejl 530/73 Jihomoravský
  26.2.2016 Olomouc Budova RCO, Jeremenkova 40b Olomoucký
  1.3.2016 Zlín TIC, budova č. 23, areál Svit, Zlín Zlín
  1.3.2016 Praha Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1 Středočeský
  8.3.2016 Hradec Králové Krajský úřad Královéhradeckého kraje – sál P1.906, Pivovarské nám. 1245 Královehradecký, Liberecký, Pardubický
  17.3.2016 Karlovy Vary Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 357/90 Karlovarský

  Více informací ke krajským seminářům, které budou doplněny, naleznete na webových stránkách Centra pro regionální rozvoj České republiky zde    .

  Výzva nazvaná „Nízkoemisní a bezemisní vozidla“ je zaměřena na podporu projektů v následujících aktivitách: nákup silničních nízkoemisních vozidel využívajících alternativní palivo CNG nebo LNG, nákup silničních bezemisních vozidel využívajících alternativní palivo elektřinu nebo vodík a nákup drážních vozidel městské dopravy pro zajištění dopravní obslužnosti podle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.
  Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, a dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

  Alokace této výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 1,15 mld. Kč, podíl státního rozpočtu bude maximálně 67,5 mil. Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 200 milionů Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů činí 5 milionů Kč.

  Příjem žádostí o podporu bude zahájen 29. ledna 2016 a ukončen 29. července 2016. Realizace podpořených projektů musí být ukončena nejpozději 31. října 2018. Projektové záměry a žádosti bude možné konzultovat s kontaktními pracovníky Centra pro regionální rozvoj České republiky v jednotlivých krajích, tyto kontakty jsou k dispozici na stránkách http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-irop/    .