• 22 ÚNO 10

    Rozpočet na rok 2010

    V letošním roce budeme šetřit. Ne, že bychom v loňském roce nešetřili, ale změnou Pravidel k čerpání dotací bude méně financí na další činnost MAS.

     
    Nevím, kdo změny Pravidel vymýšlí, ale pro nás je uvedená změna téměř likvidační. Došlo totiž k omezení výdajů MAS na služby, ze kterých jsme financovali např. činnost projektového manažera a účetní. Proto jsme museli přesunout část výdajů do osobních výdajů (uzavřít pracovní smlouvu), čímž se nám výdaje navýšily o zákonné odvody. To v důsledku znamená, že tyto prostředky nebudeme moci využít pro jinou činnost MAS.