Řídící výbor je hlavní pracovní orgán, který řídí Partnerství MAP pro Bruntálsko a zároveň je platformou, na níž se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v daném území (na základě reprezentativního zastoupení), rozhoduje o tvorbě pracovních skupin, jmenuje jejich garanty, svolává jednání Partnerství a navrhuje jeho program, zodpovídá za komunikaci Partnerství MAP směrem k obcím v území, k MŠMT, Kraji a dalším partnerům.
Řídící výbor schvaluje Strategický rámec MAP a Akční plán MAP a je zodpovědný za jejich realizaci.

předseda Řídícího výboru: Rostislav Němec

místopředseda Řídícího výboru: Zdeněk Macrineanu

Složení řídícího výboru:

 

Stanovy řídícího výboru: Statut_MAP Bruntálsko II

Statut řídícího výboru: Jednaci_řád_MAP_II_Bruntálsko

Komunikační plán: Komunikační_plán MAP Bruntálsko II


První setkání řídícího výboru projektu MAP II. proběhne 11. 9. 2018 ve 13:30

Pozvánka: Pozvánka 11. 9. 2018 Řídící výbor

Podklady pro jednání: