logo MŠMT

Řídící výbor je hlavní pracovní orgán, který řídí Partnerství MAP pro Bruntálsko a zároveň je platformou, na níž se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v daném území (na základě reprezentativního zastoupení), rozhoduje o tvorbě pracovních skupin, jmenuje jejich garanty, svolává jednání Partnerství a navrhuje jeho program, zodpovídá za komunikaci Partnerství MAP směrem k obcím v území, k MŠMT, Kraji a dalším partnerům.
Řídící výbor schvaluje Strategický rámec MAP a Akční plán MAP a je zodpovědný za jejich realizaci.

Má povinné členy, kterými jsou:

Povinní zástupci:

Zástupce realizátora projektu MAP:

  • MAS Hrubý Jeseník z.s: Mgr. Zdeněk Macrineanu (místopředseda Řídícího výboru MAP), PaedDr. Michaela Hradilová

Zástupce kraje:

  • Ing. Helena Kudelová – zastupitelka Moravskoslezského kraje (předsedkyně Řídícího výboru MAP)

Zástupci zřizovatelů škol:

  • Město Bruntál zastoupené místostarostou Vladimírem Jedličkou a starostou Ing. Petrem Rysem MBA, obec Karlovice zastoupení paní starostkou Janou Helekalovou

Vedení škol, výborní učitelé (učitelé – leadry tak, jak je chápe kariérní systém), zástupci ze školních družin (platí pro ZŠ) – školy mateřské a základní bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních:

  • ZŠ Okružní 38, Bruntál – Mgr. Leoš Sekanina, ZŠ Jesenická 10 Bruntál – Mgr. Anna Kodeda a PhDr. Marcela Žáková,  ZŠ a MŠ Karlovice – Mgr. Bc. Rostislav Němec, ZŠ a MŠ Horní Benešov – Mgr. Zdeněk Žanda

Zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání (mimo družin):

  • SVČ Bruntál – Mgr. Jana Franková

Zástupci základních uměleckých škol,

  • ZUŠ Bruntál – Mgr. Jiřina Krystýnková

Zástupce KAP

  • Moravskoslezský kraj, odbor školství, mládeže a sportu – Ing. Libor Ondra

Zástupce rodičů, kteří jsou doporučeni školskými radami nebo organizacemi (NNO) sdružujícími rodiče

  • Petra Elblová – ZŠ Okružní 38, Bruntál
  • Dušan Blažek – MŠ Pionýrská, Bruntál

Lokální konzultant ASZ 

  • Bc. Lenka Navrátilová

Další doporučení zástupci:

Město Bruntál – Městský úřad – oddělení školství – Ing. Radek Štoller

Nově přijatí členové ŘV dne 15. 11. 2016

ZŠ Školní 2, Bruntál – PhDr. Milena Zatloukalová,

Liga o.p.s. – Bc. Jana Juřenová MSc.

Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno pod Pradědem –
Mgr. et Bc. Hana Vitásková 


Třetí setkání Řídícího výboru proběhne 31. 10. 2017 ve 13:00  na Městském úřadě v Bruntále v zasedací místnosti zastupitelstva Bruntálu.

Pozvánka ŘV 31.10. 2017

Zápis: Řídící výbor – zápis 31.10.2017

Schválený MAP: MAP Bruntálsko 2017

Příloha č. 1 Investiční priority

Příloha č. 2 Akční plán aktivity

Podklady:

Připomínkový list k 24. 10. 2017

MAP Bruntálsko (verze k 24. 10. 2017)

Příloha č. 1 Investiční priority (verze k 24. 10. 2017)

Příloha č. 2 Akční plán aktivity (verze k 24. 10. 2017)


Druhý Řídící výbor proběhl 15. 11. 2016 ve 13:00 na Městském úřadě v Bruntále v zasedací místnosti Rady města

Pozvánka: pozvanka-15-11-2016

Strategický rámec: strategicky_ramec_map_pro_orp_bruntal

Přílohač. 1 SWOT 3 analýza: priloha-c-1_swot_analyza_skolstvi_a_predskolniho_vzdelavani-1

Schválený zápis z ŘV: zapis-overeny

Schválený SR MAP: Strategický rámec MAP pro ORP Bruntal

Fotografie ze zasedání 2. ŘV:
wp_20161115_14_05_41_prowp_20161115_14_05_34_pro

 

 

 

 


První zasedání řídícího výboru proběhlo 29. 9. 2016 ve 13:00 na Městském úřadě v Bruntále -viz přiložená pozvánka

pozvanka_29-09-2016-rv

Podklady pro ustanovující ŘV

Plán zasedání ŘV do roku 2018: plan-zasedani-rv

Jednací řád – návrh: jednaci_rad_bruntalsko

Memorandum o spolupráci – návrh: memorandum-o-spolupraci-bruntalsko

Statut ŘV – návrh: statut_map-bruntalsko


Zápis z 1. řídícího výboru: zapis-rv-29-9-overeny

Schválené dokumenty:

Statut ŘV:statut-rv-podepsany

Jednací řád ŘV: jednaci-rad-rv

Memorandum o spolupráci: memorandum-o-spolupraci-bruntalsko


Zasedání dalšího ŘV se předpokládá v období duben/květen 2017