Projekt: Provoz činností MAS Hrubý Jeseník 2015 – 2018

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002033

Doba realizace: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018

Maximální výše způsobilých výdajů: 4 978 267,- Kč

Maximální výše dotace: 4 729 353,65,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRD)


Provoz kanceláře MAS Hrubý Jeseník bude v období 2015 – 2023 bude financován z 95 % způsobilých výdajů prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) SC 4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností. Zbývajících 5 % musí MAS pokrýt vlastními prostředky – nejčastěji členskými příspěvky.

Do výzvy č. 6 byla podána žádost na podporu provozu kanceláře na období 2015 – 2018. Projekt je rozdělen na tři etapy (2015 -2016, 2017, 2018). V následujícím období (2019 – 2023) bude předložena další žádost o podporu

Financování je kombinované tzn. způsobilé výdaje jsou na základě předložených výdajů propláceny průběžně v pravidelných intervalech (např. měsíčních). Na konci každé etapy je podána zjednodušená žádost o platbu a zpráva o realizaci.