MAS Hrubý Jeseník je partnerem projektu SMS ČR s názvem: „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“

MAS Hrubý Jeseník aktivně spolupracuje na realizaci projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt byl zrealizován od 1. 10. 2014 do 30. 11. 2015. Nositelem projektu bylo Sdružení místních samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Místní akční skupina Hrubý Jeseník se stala partnerem.

Smyslem projektu bylo podpořit spolupráci obcí a zvýšit kvalitu a efektivitu výkonu veřejné správy s využitím platforem MAS. SMS ČR vydefinovalo 5 prioritních oblastí, z níž si MAS Hrubý Jeseník vybrala tyto 3 témata:

  1. Regionální školství            
  2. Doprava a veřejná dopravní obslužnost
  3. Protipovodňová opatření a krizové řízení
  4. Odpadové hospodářství
  5. Zaměstnanost a rozvoj podnikání
  6. Snížit administrativní zátěž obecních úřadů

Během projektu byla vypracována studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího efektivnějšího výkonu. Do této studie bylo zapojeno přes 1000 obcí, které jsou sdruženy do 72 MAS z 10 krajů České republiky.

Jedním z výstupů projektu byla vydána publikace Jak se vám líbí náš venkov, což je Kuchařka nápadů dobré praxe z ČR a EU, která může být nápomocna při řešení místních klíčových problémů.
Hlavním výstupem projektu vynikla samostatná Strategie spolupráce obcí na platformě MAS, kterou naleznete zde

Přehled jednání v rámci projektu – výběr:

 1. Setkání manažerů – Pardubice: Zápis ze setkání manažerů – PARDUBICE
 2. Workshop – Kravaře: Tisková zpráva-Kravaře-22.1.2015
 3. Kulatý stůl – Dvorce: Zapis_Dvorce_24_2_2015
 4. Kulatý stůl – Bruntál: MAS Hrubý Jeseník Zapis z kulateho stolu

 

O sdružení místních samospráv

Sdružení místních samospráv ČR je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Ze širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv lze zmínit především prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní). Agenda SMS ČR dnes zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentace a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráce v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR.

Základní cíle sdružení jsou:

a) hájení společných zájmů práv obcí a měst, sdružených ve Sdružení, podle principů a pravidel, jejichž ochranu Sdružení zajišťuje,

b) poskytnutí platformy obcím a městům pro řešení problémů a otázek, které se dotýkají samospráv, a pro spolupráci s nevládním (neziskovým) sektorem.

bann-mas