Cílem projektu bylo přispět k rozvoji venkovských oblastí Moravskoslezského kraje a podpořit komunitní rozvoj venkova. Specifickým cílem bylo zajistit činnost manažerů a poradců MAS, kteří realizují projekty zaměřené na poradenství a vzdělávání v oblasti komunitního rozvoje venkova na území MAS Hrubý Jeseník.

Výše uvedeného cíle bylo dosaženo realizací dílčích činností a kroků manažerů/poradců MAS, kteří se podíleli na poradenství a vzdělávání obyvatel v oblasti komunitního rozvoje území MAS.

Cílové skupiny: obyvatelé venkova, obce, podnikatelé vč. podnikatelů v CR, neziskové organizace, školy, děti a mládež a další místní aktéři.

Tisková zpráva: Tisková zpráva

Projekt je financován Moravskoslezským krajem.

Moravskoslezský kraj