O projektu

Partnerské místní akční skupiny Opavsko, Nízký (Hrubý) Jeseník, Rýmařovsko, Šumperský venkov, Horní Pomoraví a Orlicko realizovalo projekt spolupráce s názvem: „Jedeme všichni“.

Předmětem projektu byla marketingová a organizační podpora rozvoje nového produktu cestovního ruchu – elektrokol – v území tří krajů ČR a šesti místních akčních skupin.

Technicky projekt představoval soubor propagačních a informačně vzdělávacích aktivit, které mají pomoci etablování nové inovativní formy cestovního ruchu a její využití v území.

Cílem projektu bylo zvýšení atraktivity a konkurenceschopnosti území na poli cestovního ruchu, prostřednictvím představení elektrokola, jakožto vhodného sportovního vybavení k atraktivnímu trávení volného času napříč všemi generacemi.

Území všech šesti spolupracujících MAS je bohatě protkáno sítí cyklotras, které umožňují cyklistickou dopravu na velmi dobré úrovni. Jednotlivá území místních akčních skupin se tak snaží „držet krok“ se stávajícím trendem obliby cykloturistiky, jako aktivní formy trávení volného času.

Díky své geografické poloze, pro kterou je typický kopcovitý (horský) terén, nejsou tato území pro potenciální návštěvníky tak vyhledávaná, jako území jiná – především z obav z nedostatečné fyzické kondice.

Starší osoby, rodiny s dětmi i páry s nevyrovnanou fyzickou kondicí (případně vášní pro cyklistiku) tak pro trávení své cyklodovolené volí destinace s méně náročnými terény, což pro území jednotlivých MAS představuje značný handicap ve snaze přilákat co nejvíce návštěvníků.

Místní akční skupiny tak na základě jednání s destinačními společnostmi, poskytovateli služeb v cestovním ruchu i zkušenostmi svých členů a partnerů přicházejí s projektem využití elektrokola, jako sportovního vybavení, které Vám pomůže překonat hranice vytyčené Vaší fyzickou kondicí a otevře Vám nové možnosti a zážitky.

V rámci projektu byla navržena jedna páteřní trasa přes území všech MAS z Opavska až do podhůří Orlických hor. Projekt byl dále rozšířen o síť výletních okruhů v jednotlivých MAS v bezprostřední návaznosti na páteřní cyklotrasu. Součástí projektu byl i nákup dvou propagačních elektrokol. Propagace projektu byla pojata uceleně a komplexně a zahrnovala výrobu propagačních materiálů, webovou prezentaci, získání zpětné vazby od uživatelů, realizaci akcí k propagaci elektrických kol, které mšly ukázat stejně jako celý projekt, že cestovat na kole na hory mohou všechny generace.

Nedílnou součástí projektu bylo uspořádání seminářů pro poskytovatele služeb v cestovním ruchu v územích jednotlivých MAS, prezentace této nové služby, výměna zkušeností stávajících provozovatelů půjčoven elektrokol a dalších subjektů.

Projekt chtěl ukázat a informovat o novém a šetrném produktu cestovního ruchu – cykloturistika s elektromotorem se může stát novým impulsem rozvoje turistiky i v oblastech dříve cyklistice nepřívětivých. Motivuje k aktivnímu životu všechny věkové generace a pomáhá k integraci fyzicky méně zdatných občanů k plnohodnotnému životu.

Stránky projektu: www.jedemevsichni.eu

Propagační akce v roce 2016

 

Propagační akce MAS Hrubý Jeseník 1  – 4. 6. 2016

 

HEAD BIKE MARATON Slezská Harta – 

V rámci tradičního závodu kolem Slezské Harty pod názvem HEAD BIKE MARATON byl u startu v Horním Benešově umístěn stánek s cyklotrenažérem a propagačními materiály, který měl návštěvníkům více přiblížit možnost elktrocyklistiky. Mezi nejčastější návštěvníky patřily především rodiny s dětmi, ale objevily se i další, kteří si buď chtěli trenažér vyzkoušet, nebo i ti, co mají již elektrokola a chtěli si vyzkoušet rozdíl. Vzhledem k tomu, že oblast Slezské Harty je dosud turisticky ještě málo využívána a přitom pro cyklisty naprosto ideální, byly hojně žádány mapy s vyznačenými cyklotrasami.

DSCN0010DSCN0009DSCN0013

 

Cyklojízda 2016

„Poznejte území MAS ORLICKO ze sedla kola“ v rámci projektu „JEDEME VŠICHNI“ – to bylo heslem letošní cyklojízdy startující na území MAS ORLICKO. Cyklojízda odstartovala dne 7. 6. 2016 ze Žamberka, přes Pastviny na Dolní Moravu. Na těchto místech proběhla zastavení, kde si mohli návštěvníci vyzkoušet jízdu na cyklotrenažéru s virtuální realitou nebo se projet na elektrokolech. K načerpání nové energie byly připraveny koláčky s kávou.

I přesto, že cyklojízda odstartovala v pracovní den, našli se nadšení cyklisté, kteří se přidali do  pelotonu na kolech s elektrickým pohonem, ale i na klasických kolech. Trasa byla různorodá, část vedla po cyklostezkách nebo po silnici. Cestou byly stoupání do mírných kopců, ze kterých se nabízely krásné výhledy do okolí. Společně se ujelo 49 km.

Trasa cyklojízdy a zastavení 7. 6. 2016:

  1. zastavení 8:00– 9:00 hodin (start) – sídlo MAS ORLICKO, z.s.
  2. zastavení 10:30 – 11:30 hodin – Pastviny (parkoviště u Turistického informačního centra)
  3. zastavení 15:00 – 16:00 hodin (cíl) – Dolní Morava (parkoviště U Slona)

Následující den 8. 6. 2016 cyklojízda pokračovala. V 8:30 hodin od Dolní Moravy vyjeli cyklisté z území MAS ORLICKO a MAS Šumperský venkov směrem do Karlovy Studánky, kde byl cíl cyklojízdy tohoto dne. Trasa vedla přes Potůčník (U Hanušovic), kde měli zástupci MAS Horní Pomoraví připravený stánek s občerstvením a možností vyzkoušet jízdu na trenažéru a elektrokole. Odtud se do pelotonu připojili i cyklisté z území MAS Horní Pomoraví a společně všichni pokračovali k dalšímu zastavení v Koutech nad Desnou, které zajišťovala MAS Šumperský venkov. I tady si návštěvníci mohli vyzkoušet jízdu na trenažéru a na elektrokole. Z Kout nad Desnou čekalo cyklisty nejvyšší stoupání na Praděd lesními cestami, místy kamenitými. Po úspěšném zdolání vrcholu byl sjezd do Karlovy Studánky odměnou. Tentokrát se cyklistům podařilo ujet a propagovat projekt na trase o délce 58 km.

Trasa cyklojízdy a zastavení 8. 6. 2016:

Start – „u mostu“ u Dolní Moravy

  1. zastavení 10:00– 11:00 hodin – Potůčník (v areálu KOSTKA – kolobka, s.r.o.)
  2. zastavení 13:30 – 14:30 hodin – Kouty nad Desnou (Ski areál Kouty)
  3. zastavení 15:00 – 16:00 hodin – Dolní Morava (parkoviště U Slona)

Cíl – Karlova Studánka

Z Karlovy Studánky (MAS Hrubý Jeseník) až do Melče (MAS Opavsko)

Srdcem Cyklojízdy 2016 se stala Karlova Studánka, kde se setkali zástupci místních akčních skupin na mezinárodním setkání LEADERFEST JESENÍKY 2016. Stovky návštěvníků horského lázeňského střediska měly téměř po celý den příležitost zapůjčit si zdarma elektrokola a vyzkoušet si je v kopcovitém terénu oblíbených lázní. Kromě toho byl k dispozici tradičně cyklotrenažer s virtuální realitou a řada propagačních materiálů. Účastníci cyklojízdy ze všech zapojených MAS (Orlicko, Horní Pomoraví, Šumperský venkov, Hrubý Jeseník, Rýmařovsko a Opavsko) se postarali o hladký průběh celého dne a byli návštěvníkům cenným zdrojem informací o využití elektrokol v cykloturistice.

Zastavení Cyklojízdy 9.6. 2016:

MAS Hrubý Jeseník – Karlova Studánka – LeaderFEST 10:00 – 15:00 hod.

Následující den cyklojízdy byl stráven na území MAS Rýmařovsko. Zvolený okruh nebyl délkou rekordní, ale po skončeném LEADERFESTU nesmírně osvěžující. Z Karlovy Studánky vyrazil peloton jízdychtivých cyklistů přes Hvězdu do Malé Morávky. Osloveným turistům jsme nabídli možnost vyzkoušet si cyklotrenažér s virtuální realitou a také možnost projet se na elektrokole, což zejména ženy s radostí vyzkoušely.

 

Další zastavení proběhlo v oblíbeném in-line parku s tábořištěm v nedalekém Karlově. Turisty i místními hojně využívané odpočinkové a relaxační místo jsme doplnili cyklotrenažérem a našimi elektrokoly. Táborníci, kteří se chystali k ohni, rádi využili toto zpestření a dozvěděli se zajímavé informace o elektrokolech a možnostech jejich zapůjčení na území Jeseníků. Okruh jsme započali sjezdem z Hvězdy, takže nás při návratu čekalo lesní stoupání zpět do Karlovy Studánky (pro elektrokola žádný neřešitelný problém), odkud se další den vyráželo k poslednímu dni cyklojízdy na Opavsko.

 

Trasa cyklojízdy a zastavení 10. 6. 2016

Start: Karlova Studánka – Lázeňský dům Libuše

  1. zastavení 15:00 – 15:45 – Hvězda (parkoviště), Malá Morávka
  2. zastavení 16:45 – 17:45 – Karlov, in-line okruh a tábořiště

Cíl: Karlova Studánka – penzion U Sedlářů

foto3

 

Z Karlovy Studánky do Vrbna pod Pradědem

Trasa cyklojízdy a zastavení 11. 6. 2016

Start: Karlova Studánka – Penzion U Sedlářů

  1. zastavení 9:00 – 11:00 – Vrbno pod Pradědem, Městské slavnosti Vrbno se baví (MAS Hrubý Jeseník)
  2. zastavení 12:00 – 13:30 – Jakartovice, fotbalové hřiště (MAS Opavsko)

Cíl a 3. zastavení 14:00 – 16:00 – Melč, fotbalové hřiště (MAS Opavsko)

Závěrečný den Cyklojízdy 2016 byl poměrně náročný, měřil 67 km, a i když byl částečně z kopce, tak jsme se dlouhým výšlapům nevyhnuli. První zastavení na Městských slavnostech ve Vrbně pod Pradědem – Vrbno se baví, přilákalo pozornost zejména dětí. Dospělí cyklotrenažér také vyzkoušeli, ale spíše se ostýchali. Děti se rády nechají strhnfoto 1out a pustí se do soutěžení s počítačem, jako tomu bylo právě ve Vrbně. Hádejte, kdo vyhrál.

Sjíždíme z hor

Z Vrbna pod Pradědem vyrazil peloton přes Andělskou a Světlou Horu do podhorských nížin, přes Bruntál, Mezinu, Leskovec nad Moravicí, do Jakartovic. Tato zhruba 46 km dlouhá etapa byla zakončena na fotbalovém hřišti v Jakartovicích, kde jsme se stali účastníky historicky prvního setkání občanů a obcí Mikroregionu Hvozdnice. Bohatý kulturní a sportovní program jsme obohatili o možnost vyzkoušet si cyklotrenažér s virtuální realitou, který přilákal dlouhou frontu dětí, přitom jsme rozdávali propagační materiály a mapy. Zájemci si mohli rovněž vyzkoušet jízdu na elektrokole a získat informace o elektromobilitě. foto 2

Z Jakartovic do Melče

Poslední etapa trasy Cyklojízdy vedla z Jakartovic do Melče, což nebyl nejdelší úsek, ale o to byl náročnější. Po celodenní námaze bylo závěrečné stoupání zkouškou výdrže baterií i lidské vůle u těch, kteří jako amatérští cyklisté jeli bez motoru. Do cíle dorazili všichni, sice zmoženi, ale s vědomím, že překonali sami sebe. Na melčském hřišti vrcholily oslavy Dne obce a 80. let trvání zdejšího Sboru dobrovolných hasičů. Rozložený stánek poskytl zázemí cyklotrenažéru, který opět přilákal pozornost zejména nejmladších návštěvníků, kteří rádi změří síly s virtuální realitou počítačového programu. Osmělili se i starší účastníci a cyklotrenažér rovněž vyzkoušeli. I tentokrát jsme rozdávali informační materiály a informovali o elektrokolech.

Zajímavostí zastavení propagační akce byla vzácná návštěva a diskuse o podpoře elektromobility s hejtmanem Moravskoslezského kraje panem Miroslavem Novákem.

 

Propagační akce v roce 2015

Cyklojízda 2015

V rámci projektu „Jedeme všichni“ proběhla cyklojízda ve dnech 7. – 10. 5. 2015. Peleton na území MAS Hrubý Jeseník přijel hned první den. Po krátkém zastavení v Horním Benešově, kde proběhla propagační akce a doprovodný program, se vydali naši neohrožení elektrocyklisté malebným údolím řeky Opavy do Vrbna pod Pradědem, kde účastníci přenocovali.

DSCN5342

 

Propagační akce MAS Hrubý Jeseník 1  – 6. 6. 2015

HEAD BIKE MARATON – je název pro již 6. ročník cyklozávodu horských kol, který pořádají starostové Mikroregionu Slezská Harta. Ačkoli je závod určen především pro sportovně založené účastníky, byla zde vhodná příležitost představit i naše elektrokola. Díky nim si mohou celou přehradu Slezská Harta objet i fyzicky méně zdatní cyklisté a vychutnat si tak krásné pohledy na malebná zákoutí naší nejmladší přehrady.

DSCN5325

Propagační akce MAS Hrubý Jeseník – 13. 7. – 18. 7. 2015

Vodnický splav aneb 5. setkání vodníků na Slezské Hartě – tradiční akce pořádaná obcemi Mikroregionu Slezská Harta, která je zaměřena především na děti a jejich rodiče. Byla to výborná příležitost jak podpořit rodinnou cykloturistiku v oblasti Jeseníků. Děti si tak mohly zkusit jízdu na cyklotrenažeru a zároveň i jízdu na elektrokolech samotných.

0063