MAS Hrubý Jeseník v roce 2015 uzavřela memorandum o spolupráci s polskou MAS – Nyskie Ksiestwo Jezio i Gór – Nysské knížectví jezer a hor, které má centrum v Nyse. Území se rozprostírá podél české hranice (okres Jeseník)  a vytváří vlastně trojúhelník měst Paczków, Glucholazy a Nysa.

Projekt spolupráce je zaměřen na zvýšení návštěvnosti obou regionů. Polská strana vytvoří mobilní a webovou turistickou aplikaci, která bude hrazena tzv. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – polská obdoba Programu rozvoje venkova, který danou aktivitu zafinancuje ze 100%. MAS Hrubý Jeseník vzhledem k pravidlům spolupráce českého Programu rozvoje venkova, může pořádat „měkké akce“ pro širokou veřejnost, jako jsou ukázky tradiční řemesel, exkurze atd. České MAS projekty spolupráce financují z 10 % zbývající prostředky jsou prostředky Programu rozvoje venkova. Na české straně se počítá se gastronomickým festivalem v rámci akce Bejvávalo ve Vrbně pod Pradědem dne 1. 9. 2018, dále proběhne koncert smíšeného pěveckého sboru v Bruntále, který zorganizuje ZUŠ v Bruntále.  České spolky se zúčastní vojvodských dožínek v Paczkowě, kde proběhne kulinářská soutěž.