MAS Hrubý Jeseník v roce 2015 uzavřela memorandum o spolupráci s polskou MAS – Nyskie Ksiestwo Jezior i Gór – Niské knížectví jezer a hor, které má centrum v Nyse. Území se rozprostírá podél české hranice (okres Jeseník)  a vytváří vlastně trojúhelník měst Paczków, Glucholazy a Nysa.

Projekt spolupráce je zaměřen na zvýšení návštěvnosti obou regionů. Polská strana vytvoří mobilní a webovou turistickou aplikaci, která bude hrazena z tzv. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – polská obdoba českého Programu rozvoje venkova, který danou aktivitu zafinancuje ze 100%. MAS Hrubý Jeseník, vzhledem k pravidlům spolupráce českého Programu rozvoje venkova, může pořádat „měkké akce“ pro širokou veřejnost, jako jsou ukázky tradiční řemesel, exkurze atd. České MAS projekty spolupráce financují z 10 %, zbývající prostředky jsou prostředky Programu rozvoje venkova. V rámci projektu proběhly tyto akce:
Na české straně proběhla akce Bejvávalo ve Vrbně pod Pradědem dne 1. 9. 2018 v areálu Penzionu u Hradilů. Na akci vystoupilo několik řemeslníků – umělecký kovář, zpracování ovčí vlny, práce s koženými výrobky, umělecký řezbář. Polský partner zde představil tradiční stloukání másla ze smetany, které si mohli zkusit účastníci akce. Dalším programem bylo vaření v kotlících. Hlavní ingrediencí byly brambory a tříčlenné týmy měli za úkol představit pokrmy našich babiček. Jeden z týmů byl z řad polské MAS. Doprovodným programem, byla bohatá tombola, výprodej vetešnictví a bohatý hudební program.

Na polské straně proběhly dvě akce 2. 9. 2018. Vojvodské dožínky v Paczkowě, kde proběhla kulinářská soutěž mezi Spolkem Přátelé Vrbenska a polským týmem Sami Sobie z Wilamowic. Český spolek vyhrál s rozdílem jednoho bodu soutěž se svou verzi segedínského guláše. Slavnostní vyhlášení proběhlo v odpoledních hodinách na hlavním pódiu dožínkových slavností.

V podvečerních hodinách proběhla akce s názvem Koncerty v pohraničí. V sále muzea plynárenství v Paczkowě proběhlo vystoupení skvělého zpěváka, dále vystoupil český sbor LOBNÍK z Dvorců a orchestr z Kameníku. Součástí byla výborná ochutnávka regionálních pokrmů.