• 08 PRO 13

  Projekt Obce sobě, má zlepšit spolupráci měst a obcí


  50000000Svaz měst a obcí spustil projekt nazvaný Obce sobě. Má pomoci zvýšit spolupráci mezi českými obcemi, zdokonalit veřejnou správu a zlepšit službu občanům. Dalším z důvodů, proč svaz projekt spustil, je velký počet obcí v České republice, kdy například velká část z nich nemá své vlastní vedení. V ČR je nyní 6248 obcí. Ty by měly spolupracovat mimo jiné v oblastech školství, odpadového hospodářství nebo v sociální oblasti.

  Hlavním cílem projektu, který je založen na dobrovolnosti, je podle svazu odstranit nedůvěru obcí ke vzájemné spolupráci. Spolupráce pro ně pro všechny naopak může být dlouhodobě prospěšná. To se týká například finanční oblasti, kdy mohou ušetřit třeba na nákupu energiích nebo služeb na svoz odpadu a s tím spojenou administrativou.

  Projekt chce zároveň zabránit přímému slučování obcí. Každá obec má svou historii, prameny a pokud by se lidé nemohli opírat o svou historii, život obcí by zanikal, zaznělo na tiskové konferenci k projektu.

  Svaz chce v rámci projektu zpracovat analýzu a zmapovat oblasti a jednotlivé regiony, kde sdružování může obcím pomoci. Analýza začne na úrovni takzvaných obcí s rozšířenou působností. V rámci ČR je totiž velký rozdíl mezi jednotlivými regiony, ať už vzhledem k velikosti samotných obcí, tak i historickému vývoji.

  Z analýzy a jednání starostů by pak měla vzejít strategie, jak ten který region rozvíjet. Svaz chce následně jednat s budoucími vládami, ministry a politiky a o rozvoji oblastí jednat.

  Do projektu se zapojují i velká města včetně Prahy, která se podle Jecha postavila k záměru svazu pozitivně. Role měst bude zejména v rozvíjení vztahu mezi městy a obcemi. V případě Prahy je to například spolupráce s Prahou-západ a Prahou-východ. Přístup větších měst je však prý rozdílný, například v Severních Čechách je podle Jecha „vlažnější“.

  Inspiraci svaz hledá i v zahraničí, například v Německu nebo ve Francii. V rámci Mezinárodní konference k meziobecní spolupráci tak svaz pozval řadu nejen českých, ale i zahraničních hostů, například Fritze Schnabela, bývalého ředitele pro reformu veřejné správy v Německu, nebo bývalého zástupce prefekta z Francie Pierre Calzata. „Důležité je najít rovnováhu mezi národní a místní úrovní. Jsme přesvědčeni, že místní samospráva je prostor, kde vzniká demokracie. To, čeho byste se měli vyvarovat, je příliš mnoho úrovní mezi národní a místními samosprávami. A ty, které budou, by měly spolupracovat,“ řekl Calzat s tím, že je pak třeba dát dostatek financí na lokální úroveň.

  Mezi českými hosty byl mezi jinými senátor Radko Martínek (ČSSD). „Budoucnost samostatnosti obcí je právě ve sdružování, některé věci jsou schopny řešit právě pouze v rámci sdružování. Výkon státní správy na obcích není možný, než aby se obce sdružovaly,“ řekl Martínek.

  V České republice bylo k 1. lednu 2013 celkem 6248 obcí, zatímco v roce 1989 jich bylo pouze 3527. Ze současného počtu má 3691 obcí do 500 obyvatel, 132 obcí má naopak nad 10 000 obyvatel. Průměrný počet obyvatel na jednu obec je 1600 obyvatel, což je jeden z nejnižších počtů v Evropě.
  Více zde: http://www.obcesobe.cz/news/svaz-mest-a-obci-spustil-projekt-obce-sobe-ma-zlepsit-spolupraci/