• 30 KVĚ 10

  Projekt Muzeum Wide Web v realizaci

  Od jara probíhá příprava realizace tohoto projektu, na který jsme získali dotaci z Programu rozvoje venkova ČR (PRV), resp. z Evropského regionálního fondu pro rozvoj venkova. Projekt sestává z dvou částí. První částí projektu je vyznačení pěších turistických tras a jejich doplnění odpočívkami, informačními tabulemi a lavičkami. Druhou částí je zhotovení propagačních materiálů vztahujících se ke stezce.

  S předfinancováním naší části projektu nám pomohly obce, na jejichž území se stezky realizují, a to Karlova Studánka, Ludvíkov, Vrbno pod Pradědem a Karlovice. Obcím děkujeme nejen za finanční pomoc, ale i spolupráci s přípravou tras, podkladů pro propagační materiály i s vlastní realizací.

  Rozpočet projektu činí celkem 1 400 500 Kč, z toho naše část projektu (území MAS HJ) představuje celkem 1 001 250 Kč a část RÝMAŘOVSKA, o.p.s. (partner společného projektu) činí celkem 399 250 Kč. Z toho lze vidět, že naše část projekut je rozsáhlejší co do přípravy i realizace.

  Protože se objevili některé informace, které nejsou pravdivé, uvádíme:

  – obce nám pomohly s předfinancováním projektu, tzn. že po obdržení dotace jim budou všechny finanční prostředky vráceny, kromě 10% podílu z částky 715 500 Kč, což je 71 550 Kč. Částka 715 500 Kč je totiž celková částka na značení a vybavení stezky, na kterou výše dotace činí 90%. Ostatní výdaje projektu jsou hrazeny ze 100%.

  MAS HJ je tzv. koordinační MAS, tzn., že řídí celou realizaci projektu na obou částech území. Realizace projektu započala výběrovým řízením na dodavatele orientačního systému pěší stezky a zhotovení propagačních materiálů. Ve výběrovém řízení vybrala výběrová komise jako nejvýhodnější nabídku fa Machovský mapy s.r.o.