• 14 ČVC 16
  Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávaní pro Bruntálsko byl odstartován

  Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávaní pro Bruntálsko byl odstartován

  MAS Hrubý Jeseník je realizátorem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Bruntálsko (zkráceně MAP pro Bruntálsko). Jedná se 19 měsíční projekt zaměřený na rozvoj kvalitního a společného vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Projekt je realizován na území správního obvodu ORP Bruntál. 

  Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ – podpora spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání při řešení místně specifických problémů a potřeb. Dále budou probíhat sběry informací pro cílené výzvy z evropských i národních fondů.

  Projekt byl zahájen 1. 7. 2016 a předpokládané datum ukončení je 31. 1. 2018.

  Pro potřeby projektu byla vytvořena facebooková stránka https://www.facebook.com/mapbruntalsko

  Dále na těchto stránkách je speciální sekce věnující se tomuto projektu, kde budou postupně zveřejňovány informace k projektu, zápisy a další.

  MAP PRO BRUNTÁLSKO

  Zároveň vyzýváme všechny v území ORP Bruntál , kteří se věnují vzdělávání či prací s dětmi a mládeží  do 15 let, aby se též zapojili do realizace tohoto projektu, jednou z možností je uzavření partnerství v projektu či delegování zástupce do Řídícího výboru.

  leták v pong