Výzva PRV pro rok 2018 je uzavřena, další výzva bude otevřena nejdříve v únoru 2019. Předpokládáme podporu nezemědělského podnikání a zpracování zemědělské produkce.  Doporučujeme během podzimu a zimy 2018 konzultovat své projektové záměry

Dokumenty pro žadatele

Pravidla pro žadatele: Pravidla 19.2.1

 

Zjednodušená pravidla: Co lze žádat z PRV u nas – verze 22. 4. 2016