Výzvy v Programu rozvoje venkova se nyní připravují, jejich vyhlášení bude 14. 3. 2018 s možností příjmu žádostí od 18. 4 do 3.5. 2018. Budou vyhlášeny výzvy na všechna 3 opatření.

Dokumenty pro žadatele

Pravidla pro žadatele: Pravidla 19.2.1

 

Zjednodušená pravidla: Co lze žádat z PRV u nas – verze 22. 4. 2016