Výzvy v Programu rozvoje venkova se nyní připravují, jejich vyhlášení očekávajte zhruba v polovině roku 2017. Budou vyhlášeny výzvy na všechna 3 opatření.

Dokumenty pro žadatele

Pravidla pro žadatele: Pravidla 19.2.1

 

Zjednodušená pravidla: Co lze žádat z PRV u nas – verze 22. 4. 2016