Harmonogram výzev na rok 2018:

Výzva na podporu sociálního podnikání bude vyhlášena pravděpodobně 26. 3. 2018

Text výzvy Sociální podnikání

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Způsob hodnocení projektů

Příloha č. 3 Podnikatelský plán

Příloha č. 4 Finanční plán

Příloha č. 6 Sada indikatoru ISP

Příloha č. 7 Sada indikatoru ESP

 

Výzva Prorodinná opatření III. – (pouze příměstské tábory) – vyhlášení v průběhu dubna

Výzva Prorodinná opatření III. po kontrole

Příloha č. 1 Podporované aktivity

Výzva na sociální služby dle zákona i nad rámec bude vyhlášena v srpnu 2018