Harmonogram výzev na rok 2018:

Výzva na sociální služby dle zákona i nad rámec bude vyhlášena v srpnu 2018. Další výzvy v rámci OP Zaměstnanost již pro rok 2018 nejsou v plánu.