Vážení žadatelé,

vzhledem k administrativním průtahům ze strany ŘO IROP (řídícím orgánem IROPu je Ministerstvo pro místní rozvoj) nejsme schopni zaručit přesná data vyhlášení daných výzev v rámci tohoto programu. V současnosti jsou v hodnocení projekty v rámci výzvy Kulturní dědictví.

V polovině roku 2018 je v úmyslu vyhlášení výzvy na infrastrukturu základních škol dále sociální podnikání a hasičské zbrojnice.

Všem žadatelům se omlouváme za komplikace

 

Ve schvalovacím procesu jsou připravované výzvy Sociální podnikání:

Text výzvy Sociální podnikání

Příloha č. 1 – Kritéria formálního hodnocení

Příloha č. 2 – Sociální podnikání – kritéria

Veškerá dokumentace včetně obecných a specifických pravidel zde:

Výzva č. 65 Sociální podnikání -integrované projekty CLLD


Ve schvalovacím procesu jsou připravované výzvy Infrastruktura pro základní školy:

Text výzvy Infrastruktura pro základní školy

Příloha č. 1- Kritéria formálního hodnocení

Příloha č. 2 – Základní školy – kritéria

Veškerá dokumentace včetně obecných a specifických pravidel zde:

Výzva č. 68 Zvyšování kvality infrastruktury ZŠ


Ve schvalovacím procesu jsou připravované výzvy Zájmové a neformální vzdělávání:

Text výzvy Neformální a zájmové vzdělávání

Příloha č. 1 – Kritéria formálního hodnocení

Příloha č. 2 – Zájmové a neformální vzdělávání – kritéria věcného hodnocení

Veškerá dokumentace včetně obecných a specifických pravidel zde:

Výzva č. 68


V přípravě je výzva pro Jednotky požární ochrany II. a III. stupně

Dokumenty budou zveřejněny