• 07 ČVN 09

    Příprava na první výzvu

    Důvodem je to, že půjde o investiční projekty, které vyžadují určitou míru připravenosti – musí mít zpracovanou projektovou dokumentaci, být povoleny dle stavebního zákona apod.

    V rámci přípravy Strategického plánu jste na MAS podávali návrhy svých záměrů (a to i v období, kdy manažerem MAS byl p. Andrle), které hodláte realizovat, nyní by bylo dobré specifikovat, které projekty máte připraveny do fáze vhodné pro podání žádosti. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je začátek až polovina srpna (pokud již v té době bude uzavřena smlouva s poskytovatelem dotace). Půjde o menší projekty v objemu do 1–2 mil. Kč.

    Pracovnice MAS budou k dispozici pro případné konzultace Vašich projektů v sídle MAS v určené hodiny, a to v út a čt od 9 do 13 hodin. Protože nám však pracovní povinnosti mohou tento plán narušit (např. ve čt 11. 6. 2009 jedeme na seminář do Prahy), bude lépe si termín schůzky dohodnout nejprve telefonicky nebo emailem.