• 07 LIS 12

    Při zpracovávání nové strategie se zapojí i veřejnost

    Lidé, které zajímá rozvoj našeho regionu, se počátkem roku 2013 zapojí do tvorby nové strategie MAS Hrubý Jeseník. Jejich potřeby, názory a nápady se odrazí v obsahu strategie, jejích cílech a prioritách. Chcete se také zapojit? Ozvěte se nám.

    MAS Hrubý Jeseník započala práce na analytické části nové strategie rozvoje území, které spadá do její územní působnosti. Strategie bude zpracována pro nové programovací období 2014 – 2020, územní působnost tvoří katastrální území obcí Andělská Hora, Bruntál, Karlova Studánka, Karlovice, Ludvíkov, Oborná, Rudná pod Pradědem, Staré Město, Světlá Hora, Široká Niva, Vrbno pod Pradědem, Nové Heřminovy a Nová Pláň.

    Proto, aby strategie v co největší míře odrážela potřeby celého regionu, lidí, firem, obcí, neziskových organizací apod., je nutné zjištění širokého spektra názorů a postojů od různých skupin obyvatel. Proto budou analýzy, návrhy cílů a priorit nové strategie diskutovány v jednotlivých obcích a všichni obyvatelé regionu se budou moci ke strategii vyjádřit. Jednotlivci z řad obyvatel, firem i neziskových organizací se také mohou zapojit do práce pracovních skupin, jejichž výstupy budou také při navrhování strategie zohledněny.

    Všichni, kdo chtějí na strategii pracovat, se mohou přihlásit na email nebo na telefoně: 739 202 539.