logo MŠMT

Na území budou pracovat celkem tři pětičlenné pracovní skupiny, ty budou kopírovat fungující mikroregiony tzn. Vrbensko – sdružení obcí+ ZŠ Andělská Hora a MŠ ve Světlé Hoře, Bruntál  a Oborná, Mikroregion Slezská Harta a okolní obce.
Vedoucími pracovních skupin jsou: 

PaedDr. Michaela Hradilová – Mikroregion Slezská Harta (+ Svobodné Heřmanice, Horní Životice a Dvorce, Dětřichov nad Bystřicí)

Složení skupiny: 

Mgr. Martin Polok                   ZŠ a MŠ Horní Benešov     martas.polok@seznam.cz

Mgr. Lucie Mrtvá                     ZŠ a MŠ Lomnice                zslomnice@seznam.cz

Jana Šebková                            MŠ Milotice                          ms.milotice@seznam.cz

Mgr. Olga Vlachová                 ZŠ a MŠ Dvorce                   rs.dvorce@seznam.cz

Mgr. Miroslava Lazová            ZŠ a MŠ Dvorce                  zrzs.dvorce@seznam.cz

Seznam škol v působnosti skupiny a plán činnosti: Seznam škol Slezská Harta

Zápis z 1. setkání pracovní skupiny: Zápis 12. 10. 2016

Fotodokumentace z 1. setkání ze dne 12. 10. 2016

wp_20161012_13_57_40_prowp_20161012_13_57_55_prowp_20161012_13_57_48_pro

Zápis z 2. setkání pracovní skupiny zde dne 15. 11. 2016 Zápis 15. 11. 2016

Zápis z 3. setkání pracovní skupiny dne 19. 4. 2016 Zápis 19.4.2017 Slezská Harta


Mgr. Bc. Rostislav Němec – Vrbensko (+ Andělská a Světlá Hora)

Složení skupiny:

Ing. Radek Peňáz                 ZŠ a MŠ Andělská Hora        radek.penaz@email.cz

Bc. Lenka Navrátilová         ASZ – lokální konzultant      navratilova.lenka@vlada.cz

Mgr. Pavel Remeš                ZŠ Vrbno pod Pradědem      pavel.remes@zsvrbno.cz

Vitásková Hana Mgr., Mgr. et Bc

Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna,
Vrbno p. Pradědem, příspěvková organizace

zsddsdsj@seznam.cz

Zápis z 1. setkání dne 11. 10. 2016: Zápis Vrbensko 11. 10. 2016

Zápis z 2. setkání dne 29. 11. 2016: Zápis Vrbensko 29. 11. 2016

Zápis z 3 setkání dne 25. 4. 2017: Zápis Vrbensko 25. 4. 2017


Mgr. Jan Zaoral –  Bruntál, Oborná, Rudná pod Pradědem

První setkání proběhne 5. 10. 2016 na ZŠ Okružní 38 v Bruntále – školní knihovna.

Návrh harmonogramu činností PS: Harmonogram činností

Složení skupiny:

Ing. Radek Štoller                  MěÚ Bruntál                            radek.stoller@mubruntak.cz

Mgr. Leoš Sekanina               ZŠ Okružní Bruntál                reditel@zsbrok.cz

Ing. Marek Jelínek DiS.        ZŠ Jesenická Bruntál             marek.jelinek.ml@gmail.com

Irena Vochyánová                  MŠ Komenského Bruntál      mahenka@atlas.cz

Mgr. Olga Tonnerová             ZŠ Školní, Bruntál                 tonnerova@zspetrin.cz

Mgr. Zdeňka Kadláčková       ZŠ a MŠ Rudná p. P.             zs.rudna@seznam.cz

Zápis z  1. setkání ze dne 5. 10. 2016: Zápis Bruntál 5. 10. 2016

Fotodokumentace z 1. setkání ze dne 5. 10. 2016

wp_20161005_15_09_09_prowp_20161005_15_07_10_prowp_20161005_15_07_38_pro

Zápis z 2. setkání ze dne 31. 10. 2016 Zápis Bruntál 31. 10. 2016

Fotodokumentace z 2. setkání ze dne 31. 10. 2016

img_20161031_143114img_20161031_143134

 

Zápis z 3. setkání ze dne 19. 4. 2017: Zápis Bruntál 19. 4. 2017


Náplň a harmonogram pracovních skupin

  1. Kulaté stoly – plánování strategických kroků ke zvýšení kvality vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem, spolupráce s rodinou, sociálními službami a poskytovateli neformálního a zájmového vzdělávání v pracovních skupinách  – 1x – září 2016
  2. Workshopy pracovních skupin – definování vize do roku 2023, stanovení priorit do roku 2023, vytvoření návrhu Strategického rámce MAP do roku 2023, stanovení investičních potřeb – 1x – říjen 2016
  3. Práce v terénu – sběr námětů pro konkrétní aktivity škol a aktivity spolupráce v daných prioritách pro příští a další roky, leden – únor 2017
  4. Workshopy pracovních skupin – utřídění námětů pro aktivity škol a spolupráce -1x – březen 2017

Výsledky dotazníkové šetření:

Vyhodnocení dotazníkového šetření 2

Vyhodnocení dotazníkového šetření 1