• 29 SRP 13

  Pozvánka na jednání členů MAS a členů pracovních skupin

  Dne 10. 9. 2013 v 15 hodin se v zasedací místnosti zastupitelstva Města Bruntál (přízemí MěÚ Bruntál) uskuteční jednání členské základny MAS a členů pracovních skupin vytvořených pro přípravu strategie 2014+.

  Předmětem jednání bude seznámení s novou koncepcí přípravy strategie a plánovaným postupem, který Vám představí nový zpracovatel strategie.

  Protože harmonogram přípravy je napnutý a změna koncepce přípravy je zásadní, prosíme o Vaši hojnou účast.
  Na jednání budou rovněž dohodnuty první termíny jednání pracovních skupin, předběžně se počítá s těmito termíny 1. setkání PS:

  • PS 1 – SPOLEČNOST: dne 17. 9. 2013 v 15:00 hodin
  • PS 2 – HOSPODÁŘSTVÍ: dne 17. 9. 2013 v 17:00 hodin
  • PS 3 – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A INFRASTRUKTURA: dne 19. 9. 2013 v 15:00 hodin

  Místo setkání bude ještě upřesněno. Připomínáme, že pracovní skupiny jsou otevřené, takže kdokoli, kdo má zájem zde pracovat může přijít, takže prosím tuto možnost dále šiřte nebo také můžete doporučit aktivní lidi se zájmem o region a my je oslovíme.