Na těchto stránkách naleznete loga daných OP, která jsou povinná pro všechny příjemce dotací. Rozsah používání log upravují jednotlivá obecná pravidla pro příjemce a žadatele. Obecně se loga uvádějí v záhlaví prezenčních listin, zápisů, propagačních materiálů na místě realizace projektu/ čí sídle žadatele. Zde můžete použít Generátor povinné publicity

Obecně musí být logo EU vždy na prvním místě zleva. Logo by mělo být buď na první nebo poslední straně propagačního letáku a na první pozici zleva v horizontálním řazení.

Loga pro OP Zaměstnanost: Povinná publicita OP Zaměstnanost

Loga pro IROP: Povinná publicita IROP

Loga Programu rozvoje venkova (PRV): Povinná publicita PRV

Loga OP Životní prostředí: Povinná publicita OP ŽP