• 15 KVĚ 18
    Povinná publicita pro příjemce dotací

    Povinná publicita pro příjemce dotací

    Na stránkách jsme zveřejnili jednotlivé logotypy a grafické manuály pro používání povinné publicity z dotačních programů EU. Upozorňujeme, že nesprávné dodržování logotypů či naprostá absence je sankcionována ze strany poskytovatele. Dodržování je kontrolováno zpravidla při podání první zprávy o realizaci/žádosti o platbě a při kontrolách na místě. U neinvestičních projektů je postačující zalaminovaný plakát ve formátu A3 v sídle žadatele a na místě realizace projektu. Následně se dokládají fotografie. Plakáty musí být na veřejnosti přístupném místě, tudíž by neměli být na dveřích kanceláře v zamčených prostorách. Zároveň i pořízený majetek by měl být označen logem popř. textem že majetek byl pořízen z prostředků EU popř. i státního rozpočtu. U větších investičních projektů se pořizují pamětní tabulky.

    Odkaz na dodržování povinné publicity