Podpora regionální identity

Každé území má svá specifika, ať už se jedná o lokální historii, tradice či geografii. Navíc povědomí o místním místopisu i historii je u mnohých žáků nedostatečné. V jiných regionech (např. Poodří), již v minulosti vznikaly regionální učebnice prvouky a vlastivědy. Úkolem je sestavit tým místních znalců historie, geografie, biologie a spolu s učiteli navrhnout učebnice popř. pracovní listy pro výuku na ZŠ a taktéž i pro MŠ vytvořit jednoduchý výukový materiál, kde by se již v děti v předškolním seznámily s místními reáliemi. Jelikož sousední území – Rýmařovska, Krnovska, či Jesenicka se od Bruntálska výrazně neliší, je možné vytvořit výukový materiál pro širší oblast Jeseníků.
Součástí by měla být i tematická setkávání s místními historiky, pamětníky, kteří by žákům nevšední formou přiblížili nedávnou minulost.

Harmonogram:

Koordinátor v roce 2018 sestaví realizační tým pro přípravu materiálu, tým by měl nejpozději do 3 let od zahájení projektu za spolupráce místních odborníků vytvořit návrhy materiálů.

Garant:

Koordinátor – člen PS Regionální identita: 250 hodin po 3 roky

Realizace 1 – 300 hodin po 3 roky

Realizace 2 – 300 hodin po 3 roky


Realizované projekty: