Podpora přírodovědného a polytechnického vzdělávání

Mateřské školy a některé základní školy nemají dostatečně vybavené prostory pro výuku polytechnického či přírodovědného vzdělávání. Jednou z možností jak podpořit zábavnou formou vzdělávání v těchto klíčových kompetencích jsou exkurze a výukový program v některé z technických či přírodovědných expozic jako je např. Velký a malý technický svět ve Vítkovicích v Ostravě, Pevnost poznání v Olomouci a jiné. Tyto interaktivní expozice nabízejí pro MŠ i ZŠ speciální výukové programy se zkušenými lektory. Cílem této aktivity je tedy u dětí předškolního a školního věku podpořit zájem o polytechnické a přírodovědné vzdělávání. Kromě exkurzí s dětmi a žáky, mohou tuto aktivitu podniknout i sami učitelé stejných nebo podobných předmětů za účelem zlepšení kvality výuky nebo tvorby nových pomůcek či výukových programů.
Také bude probíhat spolupráce s místní střední průmyslovou školou a gymnáziem, která má již zkušenosti s podobnými projekty. Výstupem celé aktivity budou soutěže či prezentace školních projektů s důrazem na vědu a techniku.

Harmonogram:

V roce 2018 dojde identifikaci zapojených subjektů, přípravě hlavních aktivit. Od roku 2019 dojde k realizaci hlavních aktivit projektu. Kladen bude důraz na společné aktivity, zejména společné projektové dny, prezentaci experimentů jak na středních tak i na základních školách. S ohledem na finanční možnosti samotné realizaci exkurzí, budou hledány formy exkurze v blízkém okolí s ohledem na podporu regionální identity.

Garanti:

Koordinátor – člen PS matematická gramotnost: 100 hodin ročně po dobu 4 let,

Realizace 2x : 200 hodin ročně po dobu 4 let,

Každý z realizátorů by měl zodpovědnost za spolupráci různými typy škol (MŠ a I. stupně ZŠ, II.stupeň ZŠ), realizátoři budou mít zodpovědnost za jednotlivé aktivity a to jek exkurze tak společné prezentace projektů, bude komunikovat se všemi SŠ.


Realizované aktivity: