• 11 ČVC 10

  Poděkování

  Obsáhlá příprava podkladů nutných pro samotnou realizaci pěších tras MWW nás úplně vyčerpala. Ještěže nám při ní pomáhala řada příznivců, kterým tímto chceme poděkovat. Jejich výčet najdete dále.

  A v čem vlastně spočívala příprava? Možná vám to bude připadat jasné, ale my jsme podobný projekt chystali poprvé a tak to pro nás bylo poměrně obtížné. Bylo potřeba znovu, pokolikáté vlastně už, projít trasu a nachystat seznam vybavení, které bude na stezce umístěno, určit jejich přesnou lokalizaci, domluvit s vlastníky či správci. Nachystat kompletní seznam všech směrovek včetně textů na nich. Nachystat podklady pro zhotovení informačních tabulí, brožury a pozvánky.

  S tím vším nám pomohli

  • obce – Karlova Studánka, Ludvíkov, Vrbno p/P, Karlovice
  • Spolek Přátelé Vrbenska, jmenovitě Karel Michalus, který nám umožnil naplánovat otevření stezky s ukončením na Lesní slavnosti lapků z Drakova
  • Lesy ČR, s.p., LS Karlovice, jmenovitě Ing. Zdeněk Liška, Ing. František Bačík a příslušní revírníci – zpracování informační tabule na Vyhlídce v Ludvíkově a pomoc s plánováním a realizací trasy
  • Správa CHKO Jeseníky – zpracování informační tabule v údolí Brandloch v Ludvíkově
  • Státní léčebné lázně Karlova Studánka – jmenovitě MUDr. Jan Vrabec – zpracování podkladu pro brožuru, pan Jaroslav Doboš – mapa K. Studánky, Doc. Ing. Lubomír Schellong, Ph.D. – pomoc při realizaci trasy
  • manželé Josef a Viera Večeřovi ze Zlatých Hor- zpracování informačních tabulí hornické naučné stezky v Ludvíkově.
  • Základní škola Karlova Studánka – děti a manželé Iva a Pavel Pattermanovi – zpracování informační tabule Rolandův kámen na Skalnatém vrchu
  • Ing. E.Pela, Ing. Ota Bouzek, Jan Kárník – zpracování informační tabule v Ludvíkově
  • Mgr. Čestmír Nakládal – vedení samotné realizace značení a vybavení trasy

  Ještě jednou děkujeme!